24 lipiec 2017      Paweł Gorczakowski      Informacje

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wstępne wersje projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży.

Spotkania odbędą się:


     dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, w Sali Kameralnej (ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Świnoujściu


     dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Szczecinie,


     dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) - projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Dziwnowie,


     dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Policach,


     dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Trzebieży.


W trakcie spotkań Wykonawca Studiów uwarunkowań zaprezentuje wstępne wersje dokumentów. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ww. studiami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie spotkania

Prosimy także o potwierdzenie udziału w spotkaniu, najpóźniej do dnia 10. kwietnia br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Załączniki:
Port Świnoujście - rysunek planu
Port Świnoujście - projekt rozporządzenia
Port Świnoujście - ustalenia ogólne
Port Świnoujście - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Szczecin - rysunek planu
Port Szczecin - projekt rozporządzenia
Port Szczecin - ustalenia ogólne
Port Szczecin - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Dziwnów - rysunek planu
Port Dziwnów - projekt rozporządzenia
Port Dziwnów - ustalenia ogólne
Port Dziwnów - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Police - rysunek planu
Port Police - projekt rozporządzenia
Port Police - ustalenia ogólne
Port Police - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Trzebież - rysunek planu
Port Trzebież - projekt rozporządzenia
Port Trzebież - ustalenia ogólne
Port Trzebież - rozstrzygnięcia szczegółoweDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.


Mapa portu w  Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Dziwnowie Mapa portu w Trzebieży

Załączniki:
Ogłoszenie – port morski w Świnoujściu
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Świnoujściu

Ogłoszenie – port morski w Szczecinie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Sczecinie

Ogłoszenie – port morski w Policach
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Policach

Ogłoszenie – port morski w Dziwnowie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Dziwnowie

Ogłoszenie – port morski w Trzebieży
Wykaz uwag i wniosków – port morski w TrzebieżyDyrektor Urzędu Morskiego zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki I. etapu prac nad sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży – Studia uwarunkowań.

Spotkania odbędą się:


     dnia 2. marca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, w Sali Kameralnej (ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Świnoujściu,


     dnia 5. marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Szczecinie,


     dnia 7. marca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Porcie Jachtowym w Dziwnowie, w sali konferencyjnej (ul. Żeromskiego 30, Dziwnów) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Dziwnowie,


     dnia 8. marca 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Policach,


     dnia 8. marca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Trzebieży,


W trakcie spotkań Wykonawca Studiów uwarunkowań zaprezentuje wstępne wersje dokumentów. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ww. studiami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie spotkania

Prosimy także o potwierdzenie udziału w spotkaniu, najpóźniej do dnia 23. lutego br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Załączniki (aktualność na dzień 05.03.2018) :
wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Świnoujściu
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Świnoujściu"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp m. Świnoujście

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Szczecinie
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Szczecinie"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp m. Szczecin

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Policach
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Policach"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Dziwnowie
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Dziwnowie"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Trzebieży
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Trzebieży"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp
Artykuł - Plany zagospodarowania przestrzennego portów morskich w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Artykuł
 


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.

Mapa portu w  Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Trzebieży Mapa portu w Dziwnowie

Załączniki:
Ogłoszenie – port morski w Świnoujściu
Ogłoszenie – port morski w Szczecinie
Ogłoszenie – port morski w Policach
Ogłoszenie – port morski w Dziwnowie
Ogłoszenie – port morski w Trzebieży
Formularz do składania uwag i wniosków
Harmonogram realizacji projektu POWR.02.19.00-00-PM02/17

Harmonogram realizacji projektu POWR.02.19.00-00-PM02/17  
Projekt pn: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie” realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 16 maja 2017 r. Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.02.19-00-00-PM02/17-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konieczność sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest wypełnieniem przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych tj.:

  • ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.). Art. 37a oraz 37b cyt. ustawy nakładają na administrację morską (dyrektora właściwego urzędu morskiego) obowiązek sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich - porty morskie w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie sporządzone zostaną dla portów morskich w: Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży. Plany te wykonane zostaną w skali 1:1000 lub 1:2000 i obejmą łącznie powierzchnię 2 522,96 ha morskich wód wewnętrznych. Zgodnie z założeniami, obszar wód morskich w granicach pięciu portów morskich objętych projektem, stanowi ok. 0,1% powierzchni polskich obszarów morskich.

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wybranych portów morskich w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie umożliwi zrównoważony rozwój we wskazanym obszarze morskich wód wewnętrznych (portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży) poprzez zdefiniowanie i uporządkowanie korzystania z tych obszarów, uwzględniając uwarunkowania naturalne, prawne, gospodarcze i społeczne. Tematyka planów obejmie wybrane istniejące i przewidywane sposoby korzystania z przestrzeni wskazanych portów morskich, w szczególności: rybołówstwo i jego obsługę, infrastrukturę liniową (kable, rurociągi, mosty drogowe i kolejowe, tunele), żeglugę (trasy żeglugowe, przestrzenne wymagania bezpieczeństwa nawigacji, trasy podejściowe do nabrzeży i basenów portowych oraz morskich przystani rybackich, przeprawy promowe, obszary rozwojowe portów w ramach ich obecnych granic, turystykę i rekreację (kąpieliska, sporty wodne, nurkowanie), podwodne dziedzictwo kulturowe (wraki i in.), obronę narodową (infrastruktura liniowa, porty i przystanie wojenne, inne), wymagania ochrony brzegu morskiego (zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obszarze wód morskich), marikulturę, składowiska (urobek z prac czerpalnych), ochronę środowiska, w tym ochronę przyrody, akweny i nabrzeża stoczniowe (stoczni produkcyjnych i remontowych), akweny cumowania przy nabrzeżach do rozładunku i załadunku statków.

Plany zoptymalizują wykorzystanie przestrzeni morskiej (morskich wód wewnętrznych wewnątrz portów) przez wszystkie ww. sposoby użytkowania, mając na względzie racjonalizację kumulatywnych skutków i kosztów przedsięwzięć, szeroko pojęte bezpieczeństwo i stosując podejście ekosystemowe. Mając na względzie potrzebę oszczędnego gospodarowania przestrzenią, w procesie planowania zostanie uwzględniony czynnik czasu, a także możliwości wspólnego korzystania z akwenów przez różne sposoby użytkowania. Zgodnie z ustawą o obszarach morskich RP i administracji morskiej, po przyjęciu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, wydawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń zostanie przeniesione z ministra właściwego ds. gospodarki morskiej na dyrektorów urzędów morskich. Przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla portów morskich pozostających w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwoli mu na zrównoważone wykorzystanie akwenów portowych z uwzględnieniem zasady ekorozwoju, a także na sprawne zarządzanie wykorzystaniem poszczególnych akwenów przeznaczonych pod różne rodzaje działalności.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 950 000,00 PLN, w tym ze środków europejskich w kwocie 800 660,00 PLN (co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu) oraz 149 340,00 PLN ze środków współfinansowania krajowego.

Planowany okres realizacji: 1 sierpnia 2017 r. - 31 marca 2019 r.

 

Plakat - Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
 Metryka informacji

  Utworzono: 24 lipiec 2017   Poprawiono: 04 kwiecień 2019 Odsłony: 9517