Drukuj
JSKIP | JHOME
  24 lipiec 2017      Paweł Gorczakowski      Informacje

 


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze portu morskiego w Mrzeżynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. planu.

Mapa obrazująca obszar projektu planu

Przekazanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych dla portów morskich do ponownych uzgodnień

Zgodnie art. 37e ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, z późn. zm.), projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych dla portów morskich w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, przekazane zostały do ponownych uzgodnień.

Konieczność ponowienia uzgodnień wynika ze zmian i modyfikacji jakim uległy opracowywane projekty planów, w toku opiniowania oraz prowadzonych w okresie 4.lipca 2019 r. – 19.sierpnia 2019 r. uzgodnień.

Poniżej zamieszczono zmodyfikowaną dokumentację planów wraz ze zaktualizowanymi prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Świnoujściu

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Szczecinie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Policach

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Dziwnowie

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Trzebieży


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Świnoujściu


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Świnoujściu, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu obejmuje morze terytorialne i morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Świnoujściu oraz morskie wody wewnętrzne na działkach nr 122/33, nr 122/31, nr 122/32 w obr. Świnoujście 7, działkach nr 211/1, nr 210/13, nr 210/14, nr 363/8, nr 363/2, nr 213/63, nr 213/64, nr 213/62, nr 214/1, nr 252/14, nr 252/15, nr 218/5 i nr 246/1 obr. Świnoujście 10 oraz częściach działek nr 419/15 i nr 217 obr. Świnoujście 10 oraz dz. nr 3/2 Ognica obr. 13, zlokalizowane poza granicami portu morskiego w Świnoujściu.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,


a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 17 lipca 2019 r. (środa) w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, o godzinie 10.00.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Szczecinie


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Szczecinie, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Szczecinie oraz morskie wody wewnętrzne na fragmentach działek nr 24 obr. Nad Odrą 5, nr 930 obr. Nad Odrą 25 oraz nr 66 i 95/10 obr. Śródmieście 84, zlokalizowane poza granicami portu morskiego w Szczecinie.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,


a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 18 lipca 2019 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Batorego 4, o godzinie 8.30.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Policach


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Policach, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Policach oraz morskie wody wewnętrzne na fragmencie działki nr 3215 obr. Police 3, zlokalizowane poza granicami portu morskiego w Policach.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,


a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 19 lipca 2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Batorego 4, o godzinie 8.30.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Dziwnowie


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Dziwnowie, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Dziwnowie oraz morskie wody wewnętrzne na fragmencie działki nr 846/46 obr. Dziwnów, zlokalizowane poza granicami portu morskiego w Dziwnowie.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,


a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 18 lipca 2019 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Batorego 4, o godzinie 12.00.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Trzebieży


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Trzebieży, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będzie dostępny do publicznego wglądu w terminie od 3 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.ums.gov.pl.

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.:

     w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

lub

     elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,


a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

     ustnie do protokołu,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 t.j.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 19 lipca 2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Batorego 4, o godzinie 12.00.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę zgłaszać do dnia 11 lipca 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 3. lipca 2019 r. do 19. sierpnia 2019 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży. Dokumenty te wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 346 lub 91 4403 261) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach planów odbędą się odpowiednio: dla portu morskiego w Świnoujściu – dnia 17. lipca 2019 r., dla portu morskiego w Szczecinie i portu morskiego w Dziwnowie – dnia 18 lipca 2019 r., dla portu morskiego w Policach i portu morskiego w Trzebieży – dnia 19. lipca 2019 r. Spotkania zostaną zorganizowane w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu (dla portu morskiego w Świnoujściu). O szczegółach informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej.

Mapa portu w  Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Dziwnowie Mapa portu w Trzebieży


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wstępne wersje projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży.

Spotkania odbędą się:


     dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, w Sali Kameralnej (ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Świnoujściu


     dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Szczecinie,


     dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) - projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Dziwnowie,


     dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Policach,


     dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portu morskiego w Trzebieży.


W trakcie spotkań Wykonawca Studiów uwarunkowań zaprezentuje wstępne wersje dokumentów. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ww. studiami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie spotkania

Prosimy także o potwierdzenie udziału w spotkaniu, najpóźniej do dnia 10. kwietnia br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Załączniki:
Port Świnoujście - rysunek planu
Port Świnoujście - projekt rozporządzenia
Port Świnoujście - ustalenia ogólne
Port Świnoujście - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Szczecin - rysunek planu
Port Szczecin - projekt rozporządzenia
Port Szczecin - ustalenia ogólne
Port Szczecin - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Dziwnów - rysunek planu
Port Dziwnów - projekt rozporządzenia
Port Dziwnów - ustalenia ogólne
Port Dziwnów - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Police - rysunek planu
Port Police - projekt rozporządzenia
Port Police - ustalenia ogólne
Port Police - rozstrzygnięcia szczegółowe

Port Trzebież - rysunek planu
Port Trzebież - projekt rozporządzenia
Port Trzebież - ustalenia ogólne
Port Trzebież - rozstrzygnięcia szczegółoweDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.


Mapa portu w  Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Dziwnowie Mapa portu w Trzebieży

Załączniki:
Ogłoszenie – port morski w Świnoujściu
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Świnoujściu

Ogłoszenie – port morski w Szczecinie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Sczecinie

Ogłoszenie – port morski w Policach
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Policach

Ogłoszenie – port morski w Dziwnowie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Dziwnowie

Ogłoszenie – port morski w Trzebieży
Wykaz uwag i wniosków – port morski w TrzebieżyDyrektor Urzędu Morskiego zaprasza na spotkania, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki I. etapu prac nad sporządzeniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży – Studia uwarunkowań.

Spotkania odbędą się:


     dnia 2. marca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, w Sali Kameralnej (ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Świnoujściu,


     dnia 5. marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Szczecinie,


     dnia 7. marca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Porcie Jachtowym w Dziwnowie, w sali konferencyjnej (ul. Żeromskiego 30, Dziwnów) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Dziwnowie,


     dnia 8. marca 2018 r. (czwartek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Policach,


     dnia 8. marca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, sala 118 (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) – prezentacja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – port morski w Trzebieży,


W trakcie spotkań Wykonawca Studiów uwarunkowań zaprezentuje wstępne wersje dokumentów. Możliwe będzie szczegółowe zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ww. studiami oraz przygotowanie ewentualnych uwag i wniosków, co umożliwi przedyskutowanie ich w trakcie spotkania

Prosimy także o potwierdzenie udziału w spotkaniu, najpóźniej do dnia 23. lutego br, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Załączniki (aktualność na dzień 05.03.2018) :
wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Świnoujściu
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Świnoujściu"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp m. Świnoujście

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Szczecinie
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Szczecinie"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp m. Szczecin

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Policach
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Policach"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Dziwnowie
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Dziwnowie"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp

wstępna wersja Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Trzebieży
wstępna wersja mapy "Synteza uwarunkowań do planu zagospodarowania portu morskiego w Trzebieży"
wstępna wersja mapy prezentującej zagospodarowanie wynikające z mpzp
Artykuł - Plany zagospodarowania przestrzennego portów morskich w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Artykuł
 


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.

Mapa portu w  Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Trzebieży Mapa portu w Dziwnowie

Załączniki:
Ogłoszenie – port morski w Świnoujściu
Ogłoszenie – port morski w Szczecinie
Ogłoszenie – port morski w Policach
Ogłoszenie – port morski w Dziwnowie
Ogłoszenie – port morski w Trzebieży
Formularz do składania uwag i wniosków
Harmonogram realizacji projektu POWR.02.19.00-00-PM02/17

Harmonogram realizacji projektu POWR.02.19.00-00-PM02/17  
Projekt pn: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie” realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 16 maja 2017 r. Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.02.19-00-00-PM02/17-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konieczność sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest wypełnieniem przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych tj.:

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich - porty morskie w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie sporządzone zostaną dla portów morskich w: Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży. Plany te wykonane zostaną w skali 1:1000 lub 1:2000 i obejmą łącznie powierzchnię 2 522,96 ha morskich wód wewnętrznych. Zgodnie z założeniami, obszar wód morskich w granicach pięciu portów morskich objętych projektem, stanowi ok. 0,1% powierzchni polskich obszarów morskich.

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wybranych portów morskich w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie umożliwi zrównoważony rozwój we wskazanym obszarze morskich wód wewnętrznych (portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie i Trzebieży) poprzez zdefiniowanie i uporządkowanie korzystania z tych obszarów, uwzględniając uwarunkowania naturalne, prawne, gospodarcze i społeczne. Tematyka planów obejmie wybrane istniejące i przewidywane sposoby korzystania z przestrzeni wskazanych portów morskich, w szczególności: rybołówstwo i jego obsługę, infrastrukturę liniową (kable, rurociągi, mosty drogowe i kolejowe, tunele), żeglugę (trasy żeglugowe, przestrzenne wymagania bezpieczeństwa nawigacji, trasy podejściowe do nabrzeży i basenów portowych oraz morskich przystani rybackich, przeprawy promowe, obszary rozwojowe portów w ramach ich obecnych granic, turystykę i rekreację (kąpieliska, sporty wodne, nurkowanie), podwodne dziedzictwo kulturowe (wraki i in.), obronę narodową (infrastruktura liniowa, porty i przystanie wojenne, inne), wymagania ochrony brzegu morskiego (zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obszarze wód morskich), marikulturę, składowiska (urobek z prac czerpalnych), ochronę środowiska, w tym ochronę przyrody, akweny i nabrzeża stoczniowe (stoczni produkcyjnych i remontowych), akweny cumowania przy nabrzeżach do rozładunku i załadunku statków.

Plany zoptymalizują wykorzystanie przestrzeni morskiej (morskich wód wewnętrznych wewnątrz portów) przez wszystkie ww. sposoby użytkowania, mając na względzie racjonalizację kumulatywnych skutków i kosztów przedsięwzięć, szeroko pojęte bezpieczeństwo i stosując podejście ekosystemowe. Mając na względzie potrzebę oszczędnego gospodarowania przestrzenią, w procesie planowania zostanie uwzględniony czynnik czasu, a także możliwości wspólnego korzystania z akwenów przez różne sposoby użytkowania. Zgodnie z ustawą o obszarach morskich RP i administracji morskiej, po przyjęciu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, wydawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń zostanie przeniesione z ministra właściwego ds. gospodarki morskiej na dyrektorów urzędów morskich. Przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla portów morskich pozostających w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwoli mu na zrównoważone wykorzystanie akwenów portowych z uwzględnieniem zasady ekorozwoju, a także na sprawne zarządzanie wykorzystaniem poszczególnych akwenów przeznaczonych pod różne rodzaje działalności.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 950 000,00 PLN, w tym ze środków europejskich w kwocie 800 660,00 PLN (co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu) oraz 149 340,00 PLN ze środków współfinansowania krajowego.

Planowany okres realizacji: 1 sierpnia 2017 r. - 31 marca 2019 r.

 

Plakat - Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
 Metryka informacji

  Utworzono: 24 lipiec 2017   Poprawiono: 18 październik 2019 Odsłony: 13724