06-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dziś w siedzibie Urzędu została podpisana umowa z generalnym wykonawcą projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”. Została nim, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, firma Sygnity S.A. z Warszawy, za kwotę 1 352 975,40 zł brutto.

Głównym celem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, o zasięgu ogólnopolskim, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z realizacją obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek pływających, zmniejszając obciążenia ich właścicieli poprzez umożliwienie realizacji obowiązków rejestrowych w drodze komunikacji elektronicznej. Poza cyfryzacją procesów rejestracji, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia, umożliwiając stały dostęp do danych służbom ratunkowym i administracji publicznej.

W kwietniu 2018 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137). Zgodnie z art. 26 tej ustawy, wykonanie zadania, polegającego na budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego na potrzeby rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, powierzono Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie. W maju ubiegłego roku Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu tego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014-2020. Będzie on realizowany do końca 2019 roku, a jego całkowita wartość wynosi ok. 3,5 mln złotych.

 Podpisanie umowy z wykonawcą systemu „REJA24” Podpisanie umowy z wykonawcą systemu „REJA24” Podpisanie umowy z wykonawcą systemu „REJA24”

  01-02-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Od września ubiegłego roku, w obszarze inwestycji obejmującej modernizację toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra, trwają czynności inżyniera kontraktu, związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego.

Prowadzone są m.in. kontrole ornitologiczne w transekcie badawczym wzdłuż toru i w transekcie obejmującym obszar planowanych, sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Podczas kontroli prowadzonej od strony wody w listopadzie odnotowano dużą koncentrację kaczek krzyżówek (ok. 950 osobników), stado ponad 9000 kaczek nurkujących (grążyc), w tym ponad 2000 czernic i ok. 7000 ogorzałek, a także ok. 100 perkozów dwuczubych. Liczenia ptaków prowadzono także z lądu – w grudniu, podczas dwóch dni kontroli z wytypowanych wcześniej punktów, odnotowano w sumie ponad 23,5 tysiąca osobników ptaków wodno-błotnych. W ramach kontroli teriologicznej, na odcinku Szczecin – Inoujście, znaleziono natomiast dwa czynne żeremia bobrowe oraz nory wydry.


 Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin Monitoring przyrodniczy na torze wodnym Świnoujście – Szczecin

  31-01-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Urząd Morski w Szczecinie będzie w tym roku uczestnikiem międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training Exchange Programme. Program jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych.

  30-01-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Obwieszczenia z dnia 28 stycznia 2019 r. o wydaniu postanowienia (znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.KK.53) prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Nr 6/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Z treścią Zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać tutaj lub korzystając z zakładki „Zawiadomienia”.  17-01-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Jak podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Komisja Europejska pozytywnie oceniła, realizowany przez Urząd Morski w Szczecinie, projekt „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/dobra-passa-dla-szczecinskich-inwestycji/  14-01-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dzisiaj w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na zaprojektowanie i zbudowanie jednostek pływających, służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. W sierpniu ubiegłego roku podpisano porozumienie o dofinansowaniu projektu pod taką nazwą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą zadania została, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, firma Techno Marine Sp. z o. o. z Malborka, za łączną kwotę ok. 18 mln złotych.

Projekt obejmuje zakup pięciu jednostek pływających, których zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach administrowanych przez UMS:

 • dwóch łodzi pneumatycznych RIB (Rigid Inflatable Boat), służących do kontroli oznakowania nawigacyjnego, inspekcji i kontroli akwenów oraz współdziałania z innymi służbami w akcjach ratowniczych,
 • hydrograficznej łodzi RIB wraz z wyposażeniem do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych,
 • stawiacza pław, przeznaczonego do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego,
 • szalandy z refulatorem do eliminowania wypłyceń i utrzymywania na torach wodnych wymaganych parametrów.

Projekt zostanie zrealizowany w trybie „Zaprojektuj i zbuduj” do końca 2019 roku.


 Podpisanie umowy na zaprojektowanie i zbudowanie jednostek pływających Podpisanie umowy na zaprojektowanie i zbudowanie jednostek pływających Podpisanie umowy na zaprojektowanie i zbudowanie jednostek pływających

  07-01-19      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbędzie się dnia 15. stycznia 2019 r. w godz. 9.45 – 14.30 oraz w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbędzie się dnia 16. stycznia 2019 r. w godz. 9.45 – 14.30.

Oba spotkania zostaną przeprowadzone się w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4 (sala 118).

Potwierdzenie uczestnictwa można zgłaszać do dnia 9 stycznia 2019 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:  27-12-18      Robert Tomaszewski      Artykuły

Uprzejmie informujemy, iż na okres od 27. grudnia 2018 r. do 13. lutego 2019 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i dla Zalewu Kamieńskiego. Oba dokumenty są dostępne wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 268 lub 91 4403 346) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.


 Zalew Szczecinski_obwieszczenie Zalew Kamieński_obwieszczenie

  19-12-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W niedzielę, 16 grudnia, na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie upamiętniono ofiary Grudnia '70. Kwiaty złożono na grobach Edmunda Bałuki i Mariana Jurczyka, a także przy Krzyżu Grudnia '70. W poniedziałek natomiast uroczystości miały miejsce przed bramą główną Stoczni Szczecińskiej. W wydarzeniach Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie reprezentował Paweł Szumny, z-ca dyrektora ds. technicznych.


 Obchody Grudnia’70 Obchody Grudnia’70 Obchody Grudnia’70

  10-12-18      Mirosław Kopiczko      Artykuły

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 27. grudnia 2018 r. do 13. lutego 2019 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i dla Zalewu Kamieńskiego. Oba dokumenty będą dostępne wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 91 4403 268 lub 91 4403 346) oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu dla Zalewu Szczecińskiego wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 15. stycznia 2019 r., natomiast dla Zalewu Kamieńskiego dyskusja publiczna odbędzie się dnia 16. stycznia 2019 r. Oba spotkania zostaną zorganizowane w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej. Zalew Szczecinski_obwieszczenie Zalew Kamieński_obwieszczenie

  10-12-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W poniedziałek, 10 grudnia, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyła się konferencja informacyjna na temat inwestycji ”Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”, na której przedstawiony został stan zaawansowania prac w projekcie. Wykonawcą inwestycji, realizowanej w trybie „Zaprojektuj i zbuduj”, jest konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv.

W październiku Urząd otrzymał, za pośrednictwem CUPT-u, pozytywną ocenę projektu, zawartą w raporcie niezależnych ekspertów IQR (Independent Quality Review), przesłanym do Komisji Europejskiej. Inżynier kontraktu rozpoczął już przyrodniczy monitoring przedinwestycyjny, toczą się także prace związane z kontraktem na wykonanie - odbywają się spotkania, m.in. w sprawie koordynacji wodnego placu budowy. Wykonawca przedstawia Dyrektorowi Urzędu, do zatwierdzenia, umowy z proponowanymi podwykonawcami; trwa ich weryfikacja. Złożono już wstępny harmonogram prac projektowych, którego elementem jest wykaz wszystkich czynności i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, a podwykonawcą inwestycji, opracowującym dokumentację projektową, zostało konsorcjum firm Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., Tractebel Engineering S.A., International Marine and Dredging Consultants. Projektant złożył już wnioski o wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencji gruntów. Przygotowywany jest również projekt robót geologicznych.

Dla przypomnienia, ta długo wyczekiwana przez całą szczecińską branżę gospodarki morskiej inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Dzięki niej maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld złotych.


 Konferencja na temat pogłębienia toru wodnego do 12,5 m Konferencja na temat pogłębienia toru wodnego do 12,5 m Konferencja na temat pogłębienia toru wodnego do 12,5 m

  05-12-18      Robert Tomaszewski      Artykuły

Od 3 do 7 grudnia trwa w Londynie 100. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

 • opracowanie zakresu uregulowań dla autonomicznych nawodnych jednostek pływających (MASS),
 • decyzje w sprawie zakresu stosowania nowych wymagań dla pokładowych urządzeń podnośnych i wciągarek, nad którymi pracuje IMO,
 • środki bezpieczeństwa dla statków niekonwencyjnych, uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
 •  zatwierdzenie projektu zaktualizowanych wytycznych i okólnika MSC dotyczącego przeciwdziałaniu zmęczeniu załóg statków,
 •  zagadnienia związane ze standardami konstrukcyjnymi opartymi na celu (GBS - Goal Based Standard),
 • inne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony żeglugi.

W sesji uczestniczą: dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, oraz jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej na temat sesji:

http://www.imo.org/en/MediaCentre/IMOMediaAccreditation/Pages/MSC100preview.aspx

https://www.flickr.com/photos/imo-un/sets/72157676316657538/with/31223302007/ Jubileuszowa sesja komitetu MSC IMO Jubileuszowa sesja komitetu MSC IMO Jubileuszowa sesja komitetu MSC IMO

  05-12-18      Robert Tomaszewski      Artykuły

W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór techniczny prac polegających na wykonaniu nowego systemu odbojowego na nabrzeżu Północno – Zachodnim i Postojowym, przy moście drogowym, w morskim porcie w Wolinie.

W ramach realizacji prac zdemontowano stary, wyeksploatowany system odbojowy, złożony z opon samochodowych zamocowanych do poprzecznych belek stalowych i zamontowano nowy system, składający się z belek z elastomeru poliuretanowego, o wymiarach 200 x 200 x 1330 mm. Belki zamocowano do nabrzeża skośnie, w rozstawie ok. 1,10 m. W ramach prac wykonano również reprofilację miejscowych ubytków w betonowym oczepie nabrzeża i pomalowano powierzchnie oczepu specjalną farbą akrylowo – silikonową.

Wykonawcą prac, wyłonionym w ramach procedury przetargowej, była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o. o. ze Szczecina.

Koszt robót to ok. 289 tys. złotych.


 Nowy system odbojowy w Wolinie Nowy system odbojowy w Wolinie Nowy system odbojowy w Wolinie

  30-11-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Od 28 do 30 listopada, w Gdańsku trwa Forum Państw Morza Bałtyckiego, zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Trzydniową konferencję pt. „Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego” otworzył w środę sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin. W spotkaniu uczestniczą specjaliści z całej Europy, a Urząd Morski w Szczecinie reprezentuje Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego.


  30-11-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W środę, 28 listopada, w Gdyni odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia utworzenia Marynarki Wojennej RP. W imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie uczestniczył w nich Zenon Kozłowski, jego zastępca ds. oznakowania nawigacyjnego. Podczas głównych uroczystości odczytano m.in. list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, do uczestników święta.

List Prezydenta RP

Więcej informacji o obchodach znajdą Państwo tutaj.