12-09-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W poniedziałek, 10 września, w gdyńskim porcie odbyły się pokazowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze i rozlewowe LNG. Ich organizatorami byli: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Urząd Morski w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Celem ćwiczeń było, przede wszystkim, sprawdzenie bezpieczeństwa rozwiązań technicznych dla bunkrowania statków LNG. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie reprezentował, jako obserwator ćwiczeń, jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.

Więcej informacji o ćwiczeniach znajdą Państwo tutaj.  06-09-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Przedstawiciele najważniejszych firm oraz organizacji z branży morskiej i transportowej spotkają się w dniach 6 -7 września w Szczecinie, podczas tegorocznej edycji Baltic Ports Conference. Wydarzenie, organizowane przez Baltic Ports Organization oraz Port Szczecin-Świnoujście, od lat stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami sektora morskiego z regionu Morza Bałtyckiego, a także całej Europy.

Spotkanie skupi się na najważniejszych zagadnieniach istotnych dla rozwoju sektora morskiego na Bałtyku i w Europie, poczynając od analizy sytuacji na rynku i jej wpływu na transport morski, poprzez analizę instrumentów finansowych, wspierających rozwój infrastruktury portowej, a kończąc na funkcji portów jako hubów energetycznych.

W konferencji uczestniczy dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, wraz ze swoim zastępcą ds. inspekcji morskiej, Przemysławem Lenardem.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.balticportsconference.com  03-09-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa, że w postępowaniu przetargowym na budowę stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy wpłynęły cztery oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.  31-08-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa, że w drugim postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – pogłębiarskich w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” wpłynęły 2 oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.  28-08-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W poniedziałek, 27 sierpnia, zostało podpisane porozumienie o dofinansowaniu projektu „Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, zgłoszonego przez nas do realizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Porozumienie podpisali: Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt obejmuje zakup pięciu jednostek pływających:

  • dwóch łodzi pneumatycznych RIB (Rigid Inflatable Boat), służących do kontroli oznakowania nawigacyjnego, inspekcji i kontroli akwenów oraz współdziałania z innymi służbami w akcjach ratowniczych,
  • hydrograficznej łodzi RIB wraz z wyposażeniem do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych,
  • stawiacza pław, przeznaczonego do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego,
  • szalandy z refulatorem do eliminowania wypłyceń i utrzymywania na torach wodnych wymaganych parametrów.

Zadaniem nowych jednostek będzie zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach administrowanych przez UMS. Całkowity koszt projektu to ok. 18,8 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ok. 16 mln złotych. Projekt zostanie zrealizowany w trybie „Zaprojektuj i zbuduj” do końca 2019 roku.  22-08-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Dziś w siedzibie Urzędu została podpisana umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”. Funkcję tę będzie pełnić, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, firma IdeaConcept Jacek Hawrylczak z Zielonej Góry, za kwotę 237 390,00 zł brutto.

Głównym zadaniem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu tego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w maju tego roku. Będzie on realizowany do końca 2019 roku.


Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu

  20-08-18      Robert Tomaszewski      Artykuły

W piątek, 17 sierpnia, w Świnoujściu, odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono zaawansowanie projektu pn. "Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” (POIS.03.02.00-00-0008/17), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 - 2020. Dwie siostrzane jednostki są budowane dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. z Gdańska. Będą pełnić, przede wszystkim, funkcję lodołamaczy, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych, jak również funkcję ratowniczą i przeciwpożarową. W czerwcu i w lipcu odbyły się próby modelowe oraz manewrowe statków, które zoptymalizowały wymagane parametry, takie jak właściwości manewrowe, poprawność doboru układów napędowych czy też kształtu kadłuba. Wartość kontraktu na budowę jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych, a odbiór planowany jest na czerwiec 2020 roku.


Konferencja na temat budowy statków wielozadaniowych Konferencja na temat budowy statków wielozadaniowych Konferencja na temat budowy statków wielozadaniowych

  16-08-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”: Wybór najkorzystniejszej oferty.

Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu tego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w maju tego roku.

Głównym zadaniem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.499.198,06 zł, a wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich 2.957.207,52 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.


  07-08-18      Robert Tomaszewski      Artykuły

W związku z wprowadzonymi ostatnio w zarządzeniach Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmianami modyfikującymi zasady pilotażu obowiązkowego, przygotowaliśmy specjalny poradnik dla kapitanów statków nawigujących bez pilota morskiego na torze wodnym Świnoujście – Szczecin. Poradnik, w polskiej i angielskiej wersji językowej, znajdują Państwo w zakładce „Bezpieczeństwo morskie”, poniżej zakładki „Pilotaż”.


  03-08-18      Paweł Szary      Artykuły

W ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich, dotyczącego inwestycji pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”, 31 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, za kwotę w wysokości 1 336 108 656,00 złotych brutto. Zgodnie z przepisami, dokumentacja przetargowa zostanie teraz skierowana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej pozytywnej weryfikacji będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Projekt pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Inwestycja obejmuje pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin do 12,5 m na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m w dnie oraz m.in. przebudowę (regulację) skarp brzegowych bez umocnień, niwelację dna w strefie Świnoujścia (kanały: Piastowski i Mieliński), budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków oraz budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych. Termin wykonania zamówienia to 42 miesiące od daty zawarcia umowy. Unijne dofinansowanie do modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin wynosi 1,18 mld zł.

  03-08-18      Paweł Szary      Artykuły

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o  przetargu publicznym, zamieszczonym w BIP Urzędu – http://bip.ums.gov.pl w zakładce: „Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 27.08.2018 r., do godziny 13:00.


  24-07-18      Robert Tomaszewski      Artykuły

W najbliższą sobotę, 28 lipca, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie wręczy jednej z załóg, biorących udział w 54. Etapowych Regatach Turystycznych, tradycyjną nagrodę „Bezpieczni na wodzie”. W tym roku, po raz pierwszy, nagrody Dyrektora UMS otrzymają również najstarszy i najmłodszy sternik, uczestniczący w regatach.

Więcej informacji o 54. ERT znajdą Państwo na stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie.


  24-07-18      Robert Tomaszewski      Artykuły

Informujemy Państwa, że w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – pogłębiarskich w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” wpłynęły dwie oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.


  20-07-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa, że w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – pogłębiarskich w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy” wpłynęły dwie oferty. Informację z otwarcia ofert znajdą Państwo tutaj.


  19-07-18      Paweł Gorczakowski      Artykuły

Informujemy Państwa, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, pod pozycjami 3443 i 3442, a także na naszej stronie, w zakładce „Akty prawne – Zarządzenia Dyrektora Urzędu – Zarządzenia DU” zostały opublikowane dwa nowe zarządzenia Dyrektora UMS:

  • Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Przepisów portowych,
  • Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego.

Wprowadzone w zarządzeniach zmiany modyfikują, przede wszystkim, zasady pilotażu obowiązkowego dla zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu, co przyczyni się do ich dalszego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpiecznej żeglugi na akwenach administrowanych przez UMS.

Za wszystkie nadesłane przez Państwa uwagi i propozycje zmian do Przepisów Portowych, zebrane przez nas w ramach konsultacji (zarówno tych na początku roku, jak i obecnych), serdecznie dziękujemy – zostaną one wykorzystane do kompleksowej analizy i projektowania Przepisów, których przeprowadzenie planujemy jeszcze do końca tego roku.