Urzad Morski w Szczecinie
Urzad Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017, informacja telefoniczna UMS, łączenie rozmów: 91 44 03 319
 Menu – część ogólna 
 • Strona główna

 • Dane teleadresowe

 • Kontakt

 • Struktura Urzędu

 • Statut organizacyjny

 • ISO - Polityka jakości

 • Konferencje i spotkania

 • Załatwianie spraw

 • Dokumenty marynarzy

 • Akty prawne

 • Ogłoszenia

 • Zawiadomienia

 • Obwieszczenia

 • Zamówienia publiczne

 • Upłynnienia

 • Praca w Urzędzie

 • Wyniki audytów i kontroli

 • Galeria

 • Linki

 • Archiwum

 • Polityka Cookie

 •  Menu „morskie” 
 • Przepisy portowe

 • Port regulations

 • Warunki Żeglugi

 • Navigation conditions

 • Ruch statków

 • Vessel traffic

 • Statki objęte zakazem wejścia do portu

 • Statki zatrzymane

 • Egzaminy

 • Odbiór odpadów

 •  Projekty unijne 
 • POIS.07.02.00-00-014/10 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin - etap II

 • Przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu (Projekt Nr POIS. 07.02.00-00-003/09)

 • BaltSeaPlan

 • PartiSEApate

 • Natura 2000 (Projekt nr POIS.05.03.00-00-280/10)

 • Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża (Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12)

 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 • Program Operacyjny „Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”

 • Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze (Projekt nr POIS.07.02.00-00-029/13)

 • Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne (projekt nr POIS.07.02.00-00-028/13)

 •  Programy wieloletnie 
 • Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

 • Ochrona brzegów morskich

 •  Wyszukiwanie 


    Komunikat Biura Dyrektora Urzędu 
  W związku z rozpoczynającym się 16 lutego ok. dwutygodniowym remontem pomieszczenia sekretariatu Zastępców Dyrektora (pok. 121 w gmachu Czerwonego Ratusza), informujemy Państwa, że sekretariat ten, do czasu zakończenia remontu, tymczasowo będzie funkcjonował w pok. 117 (sekretariat Dyrektora Urzędu i Z-cy ds. Oznakowania Nawigacyjnego).
  Numery telefonów pozostają bez zmian, natomiast faksy prosimy przesyłać na numer sekretariatu Dyrektora Urzędu, tj. 91 434 46 56 (faks sekretariatu Z-ców Dyrektora został odłączony).
  Wysłany przez rzecznik dnia 16-02-2015 (4 odsłon)
    Przekazanie kręgu humbaka świnoujskiemu muzeum 


  Kręg humbaka, znaleziony podczas robót podwodnych w Kanale Piastowskim, wzbogaci wystawę przyrodniczą, poświęconą faunie mórz i oceanów, w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. W ubiegły piątek Andrzej Borowiec, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, nieodpłatnie przekazał znalezisko Barbarze Adamczewskiej, dyrektorowi muzeum. Warto podkreślić, że świnoujska placówka zwróciła się do nas z własnej inicjatywy, zgłaszając swoje zainteresowanie i chęć przejęcia okazu. Kręg humbaka będzie kolejnym eksponatem w muzealnej kolekcji, związanej ze ssakami morskimi.

  Na zdjęciu: Barbara Adamczewska i Andrzej Borowiec

  Wysłany przez rzecznik dnia 02-02-2015 (11 odsłon)
    Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin 

  Pogłębianie toru wodnego do 12,5 m, na długości ok. 62 km (cały tor wodny Świnoujście – Szczecin liczy ok. 67,7 km; na długości ponad 5 km od główek falochronów w Świnoujściu ma, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, głębokości 14,3 m i 13 m), będzie trzecim etapem modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do tego zadania, realizowane jako projekt unijny z POIŚ. W lutym 2014 roku podpisaliśmy umowę z firmą Europrojekt Gdańsk S.A. (w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej) na wykonanie m.in. studium wykonalności dla inwestycji, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, matematycznego modelu toru wodnego, pełnej analizy nawigacyjnej zmodernizowanego toru oraz wielu opracowań pomocniczych. Dokumenty te będą gotowe do końca sierpnia 2015 r. Niektóre z nich już są gotowe, np. analiza nawigacyjna czy sprawozdanie z badań próbek urobku pogłębiarskiego.
  Projekt pogłębienia toru wodnego do 12,5 m został zgłoszony do projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, został też ujęty w dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).
  Przypomnijmy, że pierwszy etap modernizacji (2000 – 2004) obejmował budowę falochronów wyjściowych z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowę umocnień brzegowych wschodniej i zachodniej strony Kanału, na odcinku ok. 3 km długości toru. Inwestycja kosztowała ok. 163 mln złotych i była finansowana z udziałem pożyczki udzielonej Polsce przez Bank Światowy. Konstrukcja obu falochronów i umocnień brzegowych została zaprojektowana i wykonana dla planowanej głębokości toru 12,5 m.

  Wysłany przez rzecznik dnia 20-01-2015 (313 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Plany współpracy z BHMW i MOSG na 2015 rok 

  W ubiegłym tygodniu, w siedzibie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni, zostały podpisane "Plany współpracy na 2015 rok” pomiędzy urzędami morskimi a BHMW i Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Instytucje reprezentowali: BHMW – komandor Andrzej Kowalski, MOSG - kontradmiral Piotr Stocki, Urząd Morski w Szczecinie – dyrektor Andrzej Borowiec, Urząd Morski w Gdyni - dyrektor Andrzej Królikowski, Urząd Morski w Słupsku – dyrektor Tomasz Bobin. Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.

  Wysłany przez rzecznik dnia 20-01-2015 (12 odsłon)
    Kręg humbaka 
  Na zdjęciu: Elżbieta Buszyńska i Jakub SzuminWiemy już, do jakiego gatunku ssaka należy kość kręgowa, znaleziona we wrześniu ubiegłego roku podczas robót podwodnych przy budowie umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego, realizowanych w ramach drugiego etapu modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Badania genetyczne potwierdziły, że ok. metrowej wysokości fragment kręgosłupa z odcinka lędźwiowego, ważący ok. 15 kg, pochodzi od humbaka (megaptera novaeangliae).
  Humbaki pojawiają się w Morzu Bałtyckim bardzo rzadko, jednak np. w ubiegłym roku Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odnotowała obecność tych waleni m.in. w rejonie Darłówka (http://www.hel.univ.gda.pl/aktu/2014/inicjal.html). Samice tego ssaka osiągają długość do ok. 17 m, a samce nawet do ok. 19 m. Waga dorosłego osobnika dochodzi do 45 - 50 ton.
  Jeszcze nie wiemy, co będzie dalej z kręgiem, czy zostanie u nas jako pamiątka (nie jest to znalezisko o charakterze zabytkowym), czy też przekażemy je jakiejś innej instytucji, np. parkowi narodowemu czy muzeum.
  Wysłany przez rzecznik dnia 19-01-2015 (10 odsłon)
    Sprostowanie informacji z "Głosu Szczecińskiego" 
  W artykule pt. „Sztorm zniszczył falochron”, dotyczącym portu w Dziwnowie, opublikowanym 14 stycznia br. na łamach "Głosu Szczecińskiego", podano nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania.
  Nieprawdą jest, że „Sztorm zniszczył falochron” i „Sztorm zdewastował zabezpieczenia brzegowe oraz zniszczył fragment falochronu, tworząc w nim dziurę”. Sztorm, który miał miejsce na początku stycznia, wypłukał fragment umocnienia brzegowego i uszkodził chodnik w pobliżu nasady falochronu zachodniego, nie naruszył natomiast w żaden sposób falochronu i jego konstrukcji.
  Nieprawdą jest, że „ (…) główną przyczyną zniszczeń jest zmiana w konstrukcji”. Uszkodzenia spowodowała nieszczelność końcówki umocnienia brzegowego, wykonanego z narzutu z kamieni.
  Nieprawdą jest, że „Woda je (kamienie – przyp. UMS) wypłukała i miała ułatwiony dostęp do kolejnych partii konstrukcji”. Woda podmyła umocnienie w odległości kilkunastu metrów od falochronu i jego konstrukcji, która pozostała nienaruszona.
  Nieprawdą jest, że „Falochron istnieje pół roku”. Falochrony w Dziwnowie wybudowano w latach 1898 – 1899. Ostatnio zostały gruntownie wyremontowane, a nie zbudowane.
  Dodatkowo informujemy, że Urząd Morski w Szczecinie dąży do tego, by wykonawca robót modernizacyjnych jak najszybciej dokonał naprawy uszkodzeń, w ramach udzielonej gwarancji.
  Wysłany przez rzecznik dnia 14-01-2015 (13 odsłon)
    Zakończenie prac przy infrastrukturze dostępowej do portu zewnętrznego 

  W grudniu 2014 roku Urząd Morski w Szczecinie zakończył prace, związane z dostosowaniem istniejącego toru podejściowego do Świnoujścia do potrzeb gazowców typu Q-flex, które będą obsługiwały terminal LNG - pogłębieniem do 14,5 m i poszerzeniem do 200 m na odcinku ok. 35 km. Wybudowano także dwie nowe stawy nawigacyjne, zlokalizowane w odległości ok. 10 km od wejścia do świnoujskiego portu. „Dostosowanie podejściowego toru wodnego do Świnoujścia dla umożliwienia bezpiecznej żeglugi statków do przewozu LNG” było ostatnim zadaniem, jakie Urząd Morski w Szczecinie zrealizował w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Była to zarazem największa inwestycja hydrotechniczna w historii Urzędu. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Urząd Morski w Szczecinie wybudował falochron osłonowy o długości ok. 3 km, ostrogę o długości ok. 255 m przy falochronie centralnym, nowy tor podejściowy do portu zewnętrznego o głębokości technicznej 14,5 m, obrotnicę dla statków oraz pogłębił istniejący tor podejściowy do portu i zbudował na nim nowe znaki nawigacyjne. Roboty budowlane w porcie zaczęły się jesienią 2010 roku, a zakończyły się w maju 2013 roku. Wszystkie te zadania zostały zrealizowane z budżetu państwa, z programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” na lata 2008 - 2014 (kwota zapisana w programie na wszystkie zadania to 1.016.754.000,00 złotych). Wszystkie prace wykonano w ramach założonego budżetu i w ustalonych wcześniej terminach.

  Wysłany przez rzecznik dnia 08-01-2015 (14 odsłon)
    Podpisanie umowy na zakup zestawu pogłębiarskiego 
  Wejście do portu w MrzeżynieDostarczenie pogłębiarki ssąco-refulującej, holownika i jednostki do wykonywania pomiarów hydrograficznych to przedmiot podpisanej dziś w siedzibie Urzędu umowy na zakup zestawu pogłębiarskiego, który będzie służyć m.in. do badania i utrzymania właściwych parametrów toru podejściowego do portu w Mrzeżynie. W postępowaniu przetargowym zwyciężyło konsorcjum firm PBP Enamor Sp. z o. o. z Gdyni oraz Techno Marine Sp. z o. o. z Malborka, za cenę ok. 15,5 mln złotych. Zgodnie z umową, wykonawca powienien dostarczyć jednostki najpóźniej do końca sierpnia przyszłego roku, a ich ostateczny odbiór nastąpi po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, wystawianych przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne.

  Zakup zestawu jest jednym z elementów projektu unijnego pn. "Przebudowa wejścia do morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie", realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" na lata 2007 - 2013.
  Wysłany przez rzecznik dnia 22-12-2014 (31 odsłon)
    Wizyta wiceminister Doroty Pyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Dorota Pyć, przebywała 11 grudnia 2014 roku z roboczą wizytą w Urzędzie Morskim w Szczecinie, a także na terenie jednej z zakończonych w tym roku inwestycji Urzędu, w porcie w Dziwnowie. Podczas wizyty w Dziwnowie z Andrzejem Borowcem, Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, oraz Jackiem Cichockim, Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych, wiceminister Pyć obejrzała przebudowane falochrony i umocnienia brzegowe, zapewniające dostęp do portu. Zadanie to Urząd Morski w Szczecinie zrealizował dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, na lata 2007 – 2013. Jego celem było przywrócenie budowlom właściwych parametrów statecznościowych, tak, by mogły bezpiecznie spełniać swoją podstawową funkcję, tj. osłaniać przed falowaniem jednostki wchodzące i wychodzące z portu, u ujścia cieśniny Dziwny. Koszt inwestycji to ok. 28 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ok. 21 mln zł.
  W siedzibie Urzędu wiceminister Dorota Pyć spotkała się z kierownictwem, pracownikami Urzędu oraz przedstawicielami związków zawodowych. Rozmawiano m.in. o stanie zaawansowania inwestycji, prowadzonych przez Urząd, prognozie możliwości finansowania nowych zadań administracji morskiej w najbliższych latach, warunkach pracy służb inspekcyjnych i dyżurnych, ewentualności zwolnienia administracji morskiej z opłat za korzystanie z częstotliwości radiowych, służących zapewnieniu przez służbę państwową bezpieczeństwa na morzu, a także potrzebie pozyskania środków pomocowych na zakup jednostek wielozadaniowych, przeznaczonych m.in. do prowadzenia akcji gaśniczych na wodach morskich i wykonywania lodołamania na torze wodnym Świnoujście - Szczecin w okresie zimowym.
  Wysłany przez rzecznik dnia 12-12-2014 (36 odsłon)
    Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
  Informujemy Państwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowienia ustalającego zakres raportu OOŚ przedsięwzięcia „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu OOŚ. Z treścią zawiadomienia mogą Państwo zapoznać się tutaj lub korzystając z zakładki "Zawiadomienia".
  Wysłany przez rzecznik dnia 11-12-2014 (255 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Zakończenie realizacji kolejnego projektu unijnego 
  Drewniane ostrogi palisadowe w RewaluDobiega końca realizacja projektu pn. „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007 - 2013. Jego zakres rzeczowy objął pięć zadań:
  - wykonanie zabezpieczenia w postaci ścianki szczelnej oporowej, zwieńczonej żelbetowym oczepem, u podstawy klifu w Niechorzu (od km 367,50 do km 367,70),
  - wykonanie zabezpieczenia w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia w formie nowych ostróg brzegowych z narzutu kamiennego w Niechorzu (od km 367,70 do km 368,25),
  - wykonanie zabezpieczenia w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u podstawy klifu w Niechorzu (km 368,25 do km 368,55),
  - wykonanie zabezpieczenia w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia w formie nowych drewnianych ostróg palisadowych w Rewalu (od km 370,60 do km 371,80),
  - wykonanie zabezpieczenia w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u podstawy wydmy w Międzywodziu (od km 392,56 do km 393,04).
  Wysłany przez rzecznik dnia 05-12-2014 (393 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Zakończenie remontu elewacji Czerwonego Ratusza 

  W związku z zakończeniem remontu elewacji południowej i północnej Czerwonego Ratusza, w środę, 5 listopada, uruchomiliśmy nowe, ozdobne oświetlenie, przy odtwarzaniu którego wzorowaliśmy się m.in. na fotografii budynku z 1920 roku, pochodzącej ze zbiorów Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie. Kinkiety wraz z imitacją instalacji gazowej zostały zamontowane na elewacji zachodniej, północnej i południowej. Dla przypomnienia: elewację wschodnią wyremontowaliśmy w latach 2007 – 2008 (koszt ok. 3,2 mln zł), zachodnią w latach 2011 – 2012 (ok. 1,5 mln zł), południową i północną w latach 2013 – 2014 (ok. 1,6 mln zł).
  Galeria zdjęć UMS

  http://radioszczecin.pl/1,117944,szczecinski-czerwony-ratusz-w-przedwojennym-blas
  http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141105/SZCZECIN/141109855
  http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Nowy-blask-Czerwonego-Ratusza
  http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,16920673,Urzad_Morski_w_Szczecinie_odzyskuje_przedwojenny_klimat.html

  Wysłany przez rzecznik dnia 03-11-2014 (70 odsłon)
    Praca Urzędu 10 listopada 2014 roku 
  Informujemy Państwa, że za święto przypadające 1 listopada 2014 roku pracownikom Urzędu Morskiego w Szczecinie przysługuje dzień wolny od pracy, wyznaczony na 10 listopada 2014 roku.

  W celu zapewnienia 10 listopada ciągłości pracy Urzędu swoje obowiązki będą pełnić:
  Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego (Czerwony Ratusz),
  pracownicy służb 24-godzinnych oraz wyznaczone osoby w następujących komórkach organizacyjnych:
  Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi (budynek Kapitanatu Portu Szczecin),
  Inspektoracie Państwa Portu (budynek Kapitanatu Portu Szczecin),
  Inspektoracie Ochrony Środowiska Morskiego (budynek Kapitanatu Portu Szczecin),
  Inspektoracie Ochrony Wybrzeża (budynek Czerwonego Ratusza oraz poszczególne obwody w terenie),
  Wydziale Dokumentów Marynarzy (budynek Kapitanatu Portu Szczecin),
  Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji (Czerwony Ratusz),
  Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (kancelaria ogólna w Czerwonym Ratuszu)
  i Biurze Dyrektora Urzędu (sekretariat dyrektora w Czerwonym Ratuszu).
  Wysłany przez rzecznik dnia 29-10-2014 (82 odsłon)
    Informacja Ministerstwa Gospodarki 
  Ministerstwo Gospodarki informuje, że uruchomiło nabór do 15 Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji, Grupy Robocze będą gremiami tworzonymi w obszarach zidentyfikowanych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji (na które ukierunkowane będzie wsparcie na rozwój projektów B+R oraz innowacji w PO Inteligentny Rozwój 2014-2020), powoływanymi w celu:
  - przygotowania szczegółowego opisu, określającego zakres oraz potencjał rozwojowy danej inteligentnej specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa w zakresie B+R+I mieści się w krajowych inteligentnych specjalizacjach,
  - określania wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,
  - przygotowania propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
  - analizy postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS.
  W Grupach Roboczych ds. kis przewiduje się udział przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń, jednostek naukowych, klastrów i organizacji pracodawców (regulamin naboru i prac GR).
  Pierwsze posiedzenia Grup Roboczych planowane są w IV kwartale 2014 r., gdzie będą szczegółowo omawiane zadania oraz cele Grup, a także kwestie organizacyjne.
  Termin składania aplikacji został wyznaczony na 30 października br. Aplikacje (CV oraz informacja, do której z 15 Grup Roboczych Państwo aplikujecie) proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: justyna.gorzoch@mg.gov.pl
  Informacja jest także dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/21970
  Wysłany przez rtomaszewski dnia 27-10-2014 (80 odsłon)
    Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
  Informujemy Państwa o rozpoczęciu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.
  Z treścią zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie mogą Państwo zapoznać się korzystając z zakładki "Zawiadomienia" lub na stronie internetowej RDOŚ w Szczecinie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Obwieszczenia i zawiadomienia".
  Wysłany przez rzecznik dnia 21-10-2014 (87 odsłon)
   Certyfikat ISO-9001 


   CMKE 

  Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna

   Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu 


   Polskie Obszary Morskie 
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

    
 • Obszary pasażerskiej żeglugi krajowe

 • Prawa pasażerów podróżujących drogą morską

 •  Natura 2000 


    
   Jachty 
  Informacje dla armatorów i właścicieli jachtów morskich
   Informator Mapowy 
  Elektroniczny Informator Mapowy Urzędu Morskiego w Szczecinie
    
  Informacja w sprawie Konwencji o pracy na morzu, 2006 / Info about Maritime Labour Convention, 2006  Informacja w sprawie wymagań dla agencji pośrednictwa pracy marynarzy zgodnie z Konwencją o pracy na morzu.  Informacja w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich.   Inne 
  Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP


  Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich

  Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej

   Studia podyplomowe 
  Międzynarodowe bezpieczeństwo morskie


  Serwis zbudowano przy wykorzystaniu systemu portalowego PHP-Nuke (phpnuke.org).
  Tworzenie strony: 0.416 sekund