Urzad Morski w Szczecinie
Urzad Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017, informacja telefoniczna UMS, łączenie rozmów: 91 44 03 319
 Menu – część ogólna 
 • Strona główna

 • Dane teleadresowe

 • Kontakt

 • Struktura Urzędu

 • Statut organizacyjny

 • ISO - Polityka jakości

 • Konferencje i spotkania

 • Załatwianie spraw

 • Dokumenty marynarzy

 • Akty prawne

 • Ogłoszenia

 • Zawiadomienia

 • Obwieszczenia

 • Zamówienia publiczne

 • Upłynnienia

 • Praca w Urzędzie

 • Wyniki audytów i kontroli

 • Galeria

 • Linki

 • Archiwum

 • Polityka Cookie

 •  Menu „morskie” 
 • Przepisy portowe

 • The english version of „Port regulations” is in the arrangements.

 • Warunki Żeglugi

 • Navigation conditions

 • Ruch statków

 • Vessel traffic

 • Statki objęte zakazem wejścia do portu

 • Statki zatrzymane

 • Egzaminy

 • Odbiór odpadów

 •  Projekty unijne 
 • POIS.07.02.00-00-014/10 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin - etap II

 • Przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu (Projekt Nr POIS. 07.02.00-00-003/09)

 • BaltSeaPlan

 • PartiSEApate

 • Natura 2000 (Projekt nr POIS.05.03.00-00-280/10)

 • Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża (Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12)

 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 • Program Operacyjny „Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”

 •  Programy wieloletnie 
 • Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

 • Ochrona brzegów morskich

 •  Wyszukiwanie 


    Udostępniamy elektroniczny system weryfikacji dokumentów marynarzy 
  Informujemy Państwa, że Urząd Morski w Szczecinie udostępnia na swojej stronie internetowej, w zakładce "Dokumenty marynarzy", system weryfikacji autentyczności dokumentów członków załóg statków morskich, wydawanych przez polskie urzędy morskie. Aplikacja jest dedykowana armatorom, biurom pośrednictwa pracy marynarzy oraz zagranicznym administracjom morskim i jest dostępna pod adresem: https://centrum.phics.gov.pl/umverifi/
  Korzystanie z systemu jest możliwe po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, pozytywnej weryfikacji i uzyskaniu hasła dostępu. Instrukcje do aplikacji zostały przygotowane w języku polskim i angielskim.

  Instrukcja w języku polskim.
  Instrukcja w języku angielskim.
  Wysłany przez rzecznik dnia 17-04-2014 (9 odsłon)
    Dzień wolny za 3 maja 2014 roku 
  Informujemy Państwa, że 2 maja br. będzie dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie dodatkowym dniem wolnym od pracy.
  Swoje obowiązki będą pełnić jedynie pracownicy służb 24-godzinnych oraz wyznaczone osoby w następujących komórkach organizacyjnych: Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi, Inspektoracie Państwa Portu, Inspektoracie Ochrony Środowiska Morskiego oraz w Kancelarii Ogólnej (Czerwony Ratusz), która będzie przyjmować dokumenty, wpływające w tym dniu do Urzędu.
  Wysłany przez rzecznik dnia 03-04-2014 (31 odsłon)
    Konsultacje społeczne projektu dokumentu implementacyjnego do SRT 
  Poniżej przedstawiamy Państwu kolejne ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące procesu konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).

  Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
  Wysłany przez rzecznik dnia 17-03-2014 (47 odsłon)
    Rocznica zaślubin Polski z morzem   Wczoraj, tj. 10 lutego, w Pucku odbyły się tradycyjne uroczystości, związane z 94. rocznicą zaślubin Polski z morzem. Jej obchody są celebrowane corocznie przez Miasto Puck oraz Ligę Morską i Rzeczną. Uroczystości rozpoczęto na rynku miejskim, gdzie zostały wręczone wyróżnienia Ligi - Pierścienie Hallera. Następnie w miejscowej farze koncelebrowano mszę świętą w intencji ludzi morza. Finał obchodów odbył się w porcie rybackim, gdzie z pokładu śmigłowca W-3, z 43. Bazy Lotniczej, złożono na wodach Zatoki Puckiej symboliczny wieniec. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskie administracji morskiej, w tym dyrektorzy wszystkich urzędów morskich.

  Fotorelacja z uroczystości na stronie Pucka.

  Wysłany przez rzecznik dnia 11-02-2014 (68 odsłon)
    Robocza wizyta wiceminister Doroty Pyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
  W piątek, 31 stycznia, pani Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialna za sprawy związane z gospodarką morską, złożyła roboczą wizytę w Urzędzie Morskim w Szczecinie, a także na terenie budowy terminalu LNG i w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Tam zapoznała się z realizowaną przez spółkę Polskie LNG lądową częścią inwestycji oraz z częścią morską, za którą odpowiada Urząd Morski w Szczecinie. Podczas wizyty w porcie zewnętrznym pani podsekretarz zwiedziła m.in. nowy falochron, o długości ok. 3 km, którego budowę Urząd zakończył wiosną ubiegłego roku.
  W siedzibie Urzędu, w Szczecinie, pani Dorota Pyć spotkała się z kierownictwem Urzędu, działającymi w Urzędzie związkami zawodowymi oraz szefami poszczególnych komórek organizacyjnych. Rozmawiano m.in. o współpracy Urzędu z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i stacją pilotową, o realizowanych przez Urząd projektach unijnych, utrzymywaniu infrastruktury dostępowej do portów, o trwających aktualnie pracach nad stworzeniem Planu Zagospodarowania Przestrzenego Polskich Obszarów Morskich, potrzebie aktualizacji programu wieloletniego ochrony brzegów morskich, przygotowaniach do inwestycji, dotyczącej pogłębienia toru wodnego do Szczecina do 12,5 m, a także o warunkach pracy w polskiej administracji morskiej.
  Wysłany przez rzecznik dnia 03-02-2014 (103 odsłon)
    Zmiana terminu składania wniosków do PZPPOM 
  W związku z Obwieszczeniem Dyrektorów Urzędów Morskich z 15 listopada 2013 r., w sprawie przystąpienia do procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich", informujemy, że termin składania wniosków do planu został przedłużony do 20 lutego 2014 r.
  Wysłany przez rzecznik dnia 20-01-2014 (113 odsłon)
    Podpisanie planów współpracy na 2014 rok 

  W czwartek, 16 stycznia, zostały podpisane porozumienia dotyczące współpracy urzędów morskich (Szczecin, Gdynia) z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej w 2014 roku. Swoje podpisy złożyli na nich: Andrzej Borowiec, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, komandor Andrzej Kowalski, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, oraz kontradmirał Piotr Stocki, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Treść porozumień obejmuje współpracę urzędów z BHMW w zakresie m. in. wykonywania pomiarów hydrograficznych we właściwościach terytorialnych poszczególnych urzędów, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, oraz przekazywania danych niezbędnych do uaktualniania map i publikacji nautycznych. Porozumienia z MOSG natomiast dotyczą głównie przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań oraz wzajemnej wymiany informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.

  Wysłany przez rzecznik dnia 17-01-2014 (117 odsłon)
    Utrudnienia w komunikacji elektronicznej i telefonicznej 
  Informujemy Państwa, że w związku z częściową awarią sieci informatycznej i telefonicznej mogą występować utrudnienia w komunikacji z komórkami organizacyjnymi Urzędu, znajdującymi się w Szczecinie (Czerwony Ratusz, Baza Oznakowania Nawigacyjnego, Kapitanat Portu) oraz w Świnoujściu (Kapitanat Portu, Baza Oznakowania Nawigacyjnego).
  Przyczyny awarii staramy się usunąć jak najszybciej, a za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy.
  Wysłany przez rzecznik dnia 15-01-2014 (106 odsłon)
    Konsultacje społeczne projektu dokumentu implementacyjnego do SRT 
  Poniżej przedstawiamy Państwu ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).

  Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
  Wysłany przez rzecznik dnia 30-12-2013 (118 odsłon)
    Plener fotograficzny w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego 
  W niedzielę, 8 grudnia, gościliśmy na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie uczestników kolejnego, 60. już, pleneru "Migawki", audycji Polskiego Radia Szczecin, poświęconej zagadnieniom związanym z tajnikami fotografowania. Zachęcamy Państwa serdecznie do obejrzenia galerii zdjęć z tego pleneru, którą można znależć na stronie PR Szczecin, w zakładce "Audycje - Migawka - Galeria".

  Wysłany przez rzecznik dnia 17-12-2013 (118 odsłon)
    Konferencja podsumowująca projekt unijny 
  Nowa pława bezpiecznej wody na torze do Kamienia PomorskiegoZmodernizowane Nabrzeże Południowe w TrzebieżyW hali pław, na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, odbyła się dziś konferencja prasowa, podsumowująca projekt „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”. Został on zrealizowany przez Urząd Morski w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, poddziałanie 2.1.5 „Wzmocnienie portów morskich i rzecznych"). Umowę na jego dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej podpisano w lipcu 2011 roku. Przedsięwzięcie obejmowało przygotowanie dokumentacji technicznej oraz realizację zadań związanych z poprawą stanu infrastruktury na torach wodnych i w portach położonych wokół Zalewów Szczecińskiego i Kamieńskiego, a jego koszt to niemal 50 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne to prawie 22 miliony złotych.
  W ramach projektu zmodernizowano ponad 400 metrów nabrzeży (Trzebież, Wolin, Lubin, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie), wyspę falochronową o powierzchni ok. 9 ha w trzebieskim porcie, pole odkładu urobku pogłębiarskiego w Międzywodziu, a także budynki kapitanatu portu w Trzebieży oraz bosmanatów w Wolinie i Nowym Warpnie. Na torach podejściowych do portów (Trzebież, Stepnica, Dziwnów, Kamień Pomorski, Nowe Warpno, Wolin, Lubin) łącznie wydobyto ok. 180 tysięcy metrów sześciennych urobku. Realizacja projektu pozwoliła również na zakup nowoczesnych i ekologicznych pław, wyposażonych w instalację solarną i wykonanych z materiałów przetwarzalnych, oraz dwóch szybkich łodzi inspekcyjnych, przeznaczonych do monitorowania akwenów, administrowanych przez Urząd. Jednostki „Kasia” i „Magda” są wykorzystywane m.in. do przeprowadzania inspekcji na wodzie, kontroli basenów portowych, torów podejściowych, koordynacji akcji przeciwrozlewowych czy ratowniczych.
  Wysłany przez rzecznik dnia 22-11-2013 (178 odsłon)
    Konferencja prasowa dotycząca drugiego etapu modernizacji toru wodnego 

  Inwestycja jest prowadzona na czynnym torze żeglugowymDziś, tj. 19 listopada, w siedzibie Urzędu odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizowanemu przez nas projektowi unijnemu pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II, strona wschodnia i zachodnia". Przedstawiono na niej informacje m. in. na temat postępu robót budowlanych, działania nadzoru przyrodniczego oraz znaleziska archeologicznego, zlokalizowanego w obszarze inwestycji.
  Badanie znaleziska przeprowadził, we wrześniu tego roku, Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z. o. o., z siedzibą w Szczecinie. W akcji badawczej wzięli udział: Aleksander Ostasz (firma Nurkowanie Aleksander Ostasz/Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza, kierownik prac/archeolog), Kazimierz Kotlewski (nurek zawodowy/archeolog), Sławomir Łubek, Paweł Mikołajewski (firma ESCORT Sp. z o. o.), Michał Grabowski (archeolog/Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza). Prace realizowano z jednostek pływających oraz pontonu. Podczas prac wykorzystywano pojazd podwodny, typu ROV, wyposażony w kamerę oraz sonar skanujący wysokiej częstotliwości. Dzięki temu udało się stworzyć szczegółowy obraz dna w miejscu zalegania wraku, co odegrało istotną rolę przy jego inwentaryzacji. Na stanowisko, znajdujące się w skarpie toru wodnego, w Kanale Mielińskim, natrafiono w trakcie przygotowań do realizacji projektu.

  Dokumentacja filmowa badania wraku.

  Wysłany przez rzecznik dnia 19-11-2013 (702 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża 
  Budowa ścianki szczelnej, na wschód od latarni morskiej w Niechorzu.Wczoraj, tj. 12 listopada, w Niechorzu, odbyła się konferencja prasowa, dotycząca projektu „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie dzięki dofinansowaniu ze środków UE, w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Instytucją wdrażającą projekt jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W zakres projektu wchodzi pięć zadań, które zostaną wykonane przez firmę NAVIMOR-INVEST S.A. z Gdańska, pod nadzorem firmy EKO-INWEST S.A. ze Szczecina, pełniącej funkcję inżyniera kontraktu. Trzy z nich zostaną zrealizowane w Niechorzu:
  - budowa ścianki szczelnej oporowej z oczepem żelbetowym i narzutem kamiennym, u podstawy klifu, na wschód od latarni morskiej,
  - rozbiórka, modernizacja i odtworzenie ostróg pod latarnią morską,
  - budowa opaski narzutowej o długości ok. 300 m, pod klifem, na zachód od latarni morskiej.
  Wysłany przez rzecznik dnia 13-11-2013 (691 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Wraki na Zalewie Szczecińskim 
  We wtorek, 29 października, odbyła się w siedzibie Urzędu konferencja prasowa, poświęcona badaniom dwóch nowych obiektów, odkrytych na dnie Zalewu Szczecińskiego.
  W dniach 27 – 28 sierpnia br., na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie, przeprowadził rozpoznanie dwóch stanowisk wrakowych, zlokalizowanych na wodach Zalewu. W akcji badawczej wzięli udział: Aleksander Ostasz (firma Nurkowanie Aleksander Ostasz/Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza, kierownik prac/archeolog), Kazimierz Kotlewski (nurek zawodowy/archeolog), Sławomir Łubek, Paweł Mikołajewski (firma ESCORT Sp. z o. o.), Michał Grabowski (archeolog/Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza). Przedstawicielem Urzędu Morskiego w Szczecinie, który nadzorował przebieg prac, był Jakub Więcek z Wydziału Pomiarów Morskich. Prace realizowano z jednostki hydrograficznej Urzędu Morskiego w Szczecinie, k/h „Wega”.
  Na stanowiska wrakowe natrafiono w trakcie rutynowych badań dna akwenu prowadzonych przez Wydział Pomiarów Morskich UMS. Celem tegorocznych badań była przede wszystkim weryfikacja przypuszczeń, co do wartości zabytkowej wykrytych na dnie obiektów. Podczas prac wykorzystywano pojazd podwodny, typu ROV, wyposażony w kamerę oraz sonar skanujący wysokiej częstotliwości. Dzięki temu udało się stworzyć szczegółowy obraz dna w miejscu zalegania obu wraków, co odegrało istotna rolę w ich identyfikacji oraz inwentaryzacji.

  Dokumentacja filmowa badań wraków.
  Wysłany przez rzecznik dnia 29-10-2013 (806 odsłon)
  Czytaj więcej...
    Zaproszenie na konferencję prasową 
  Zaproszenie
  Zapraszamy wszystkich pasjonatów podwodnych odkryć na konferencję prasową, poświęconą odnalezieniu dwóch nowych wraków na akwenie Zalewu Szczecińskiego.


  Konferencja odbędzie się we wtorek, 29 października, o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, w sali konferencyjnej 118.
  Wysłany przez rzecznik dnia 24-10-2013 (170 odsłon)
   Certyfikat ISO-9001 


   Dni Otwarte Funduszy Europejskich 


   Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu 


   Polskie Obszary Morskie 

  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich


    
  Prawa pasażerów podróżujących drogą morską
   Natura 2000 


    
   Jachty 
  Informacje dla armatorów i właścicieli jachtów morskich
   Informator Mapowy 
  Elektroniczny Informator Mapowy Urzędu Morskiego w Szczecinie
    
  Informacja w sprawie Konwencji o pracy na morzu, 2006 / Info about Maritime Labour Convention, 2006  Informacja w sprawie wymagań dla agencji pośrednictwa pracy marynarzy zgodnie z Konwencją o pracy na morzu.    
  Informacja w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich.


    
  Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej
    

  Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich
   Inne 
  Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP
   Studia podyplomowe 
  Międzynarodowe bezpieczeństwo morskie


  Serwis zbudowano przy wykorzystaniu systemu portalowego PHP-Nuke (phpnuke.org).
  Tworzenie strony: 0.332 sekund