KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPn

 

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Zgoda Kapitana Portu na:

- piaskowanie  lub/i

-  skrobanie  lub/i

-  malowanie zewnętrznych części kadłuba statku

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Kapitanat Portu Szczecin

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel.: 91 43 36 657

fax: 91 43 43 984

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 - Zarządzenie  Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – Przepisy Portowe § 156 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. , poz. 2932 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1282 z póź. zm.)

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek skierowany do Kapitana Portu, złożony przez kapitana statku lub agenta statku winien zawierać następujące dane:

 

-  nazwa statku,

 

-  rodzaj wykonywanych czynności (z podaniem powierzchni poddawanej konserwacji),

 

-  technika i metody wykonywanych czynności,

 

-  sposób zabezpieczenia środowiska  morskiego.

 

 

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Na bieżąco

 

 

III. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje