Urzad Morski w Szczecinie
Urzad Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017, informacja telefoniczna UMS, łączenie rozmów: 91 44 03 319
 Menu – część ogólna 
 • Strona główna

 • Dane teleadresowe

 • Kontakt

 • Struktura Urzędu

 • Statut organizacyjny

 • ISO - Polityka jakości

 • Konferencje i spotkania

 • Załatwianie spraw

 • Dokumenty marynarzy

 • Akty prawne

 • Ogłoszenia

 • Zawiadomienia

 • Obwieszczenia

 • Zamówienia publiczne

 • Upłynnienia

 • Praca w Urzędzie

 • Wyniki audytów i kontroli

 • Galeria

 • Linki

 • Archiwum

 • Polityka Cookie

 •  Menu „morskie” 
 • Przepisy portowe

 • Port regulations

 • Warunki Żeglugi

 • Navigation conditions

 • Ruch statków

 • Vessel traffic

 • Statki objęte zakazem wejścia do portu

 • Statki zatrzymane

 • Egzaminy

 • Odbiór odpadów

 •  Projekty unijne 
 • POIS.07.02.00-00-014/10 Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin - etap II

 • Przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu (Projekt Nr POIS. 07.02.00-00-003/09)

 • BaltSeaPlan

 • PartiSEApate

 • Baltic SCOPE

 • Natura 2000 (Projekt nr POIS.05.03.00-00-280/10)

 • Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża (Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12)

 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 • Program Operacyjny „Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”

 • Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze (Projekt nr POIS.07.02.00-00-029/13)

 • Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne (projekt nr POIS.07.02.00-00-028/13)

 •  Programy wieloletnie 
 • Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

 • Ochrona brzegów morskich

 •  Wyszukiwanie   Jak załatwić sprawę w Urzędzie

  Informacja o opłacie skarbowej  Dokumenty marynarzy


  Informacje ogólne


  Elektroniczna weryfikacja autentyczności dokumentów marynarzy


  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSZKOLENIA I KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ZAŁÓG STATKÓW MORSKICH - nowe!


  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 7 SIERPNIA 2013 R. W SPRAWIE WYSZKOLENIA I KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ZAŁÓG STATKÓW MORSKICH


  Często zadawane pytania


  Uzyskanie stopni oficerskich w dziale maszynowym


  Uzyskanie stopni oficerskich w dziale pokładowym


  Uzyskanie świadectw: ratownika i starszego ratownika.


  Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych


  Wydawanie, odnowienie i wymiana świadectw z przeszkoleń specjalistycznych - ważne!


  Nowe świadectwa w zakresie ochrony statku - ważne!


  Odnowienie dyplomów.


  Odnawianie świadectw w zakresie bezpieczeństwa.


  Wymiana świadectw kucharzy - nowe!


  Wnioski i formularze


  Wystawienie ksiazeczki zeglarskiej


  Zbiornikowce-wymagane dokumenty


  Listy lekarzy posiadających uprawnienia do wydawania świadectw zdrowia marynarzom i rybakom – sporządzona na podstawie informacji nadesłanych z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy, działających na terenie całego kraju.


  Ośrodki szkoleniowe uznane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.


  Opłaty za wydanie dokumentów.

  Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi


  Informacje ogólne.


  Informacja w sprawie certyfikatów ubezpieczeniowych.


  Informacja w sprawie Morskich Certyfikatów Pracy.


  Informacja w sprawie wymagań dla agencji pośrednictwa pracy marynarzy zgodnie z Konwencją o pracy na morzu.


  Nadawanie lub wykreślenie nazwy statku.


  Rejestracja, wyrejestrowanie lub zmiany w rejestracji statku.


  Inspekcje statków w celu wydania lub potwierdzenia odpowiednich dokumentów okrętowych.


  Audyty ISM, weryfikacje ISPS i Zapis Historii Statku.


  Zwolnienia i rozwiązania ekwiwalente.


  Uznawanie stacji atestacji.


  Zatwierdzenie planów i dokumentacji statku.


  Nadzór rynku.
  Kapitanat Portu Szczecin


  Zgoda Kapitana Portu na: piaskowanie lub/i skrobanie lub/i malowanie zewnętrznych części kadłuba statku


  Zezwolenie i określenie warunków żeglugi na obszarze portu dla trudnych w manewrowaniu zespołów holowniczych, w których skład wchodzą doki pływające, duże pontony, kadłuby, wraki


  Zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną ilością holowników lub bez asysty holowniczej


  Zezwolenie na wykonywanie stałego przewozu pasażerów lub ładunku pomiędzy portami polskimi przez statki o obcej przynależności.


  Zezwolenia przeładunek i składowanie materiałów niebezpiecznych.


  Zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich.


  Zmiana ekipy w istniejącym zezwoleniu na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich (dopisanie).


  Zaświadczenie o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego


  Lista lekarzy dla nurków dostępna na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni
  Kapitanat Portu Świnoujście


  Zaświadczenie o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego. KP Świnoujście


  Zezwolenie na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną ilością holowników lub bez asysty holowniczej. KP Świnoujście


  Zgoda Kapitana Portu na piaskowanie lub/i skrobanie lub/i malowanie zewnętrznych części kadłuba statku KP Świnoujście.


  Zezwolenie i określenie warunków żeglugi na obszarze portu dla trudnych w manewrowaniu zespołów holowniczych, w których skład wchodzą doki pływające, duże pontony, wraki KP Świnoujście.

  Opłata skarbowa  Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego


  Uzyskanie zwolnienia z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów


  Zatwierdzenie planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych


  Uzyskanie opinii na temat raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych


  Uzyskanie zezwolenia Dyrektora Urzędu na złomowanie statków


  Uzyskanie zezwolenia na zatapianie w morzuodpadów lub innych substancji


  Uzyskanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna
  Inspektorat Ochrony Wybrzeża


  Decyzja zwalniająca z zakazów art. 88 l ust. 1 z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze pasa technicznego.


  Zezwolenie na użytkowanie pasa technicznego.


  Zgoda na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej).
  Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie


  Wynajmowanie jednostek pływających wraz z załogą obcym podmiotom w celu np.: pobrania próbek wody, dna, przeprowadzenia obserwacji, transportu osób itp.


  Cumowanie / zimowanie na terenie BONn w Szczecinie jednostek obcych

  Kapitanat Portu Dziwnów


  Uzgodnienie lokalizacji i sposobu oznakowania akwenów szkoleniowych oraz pasów ruchu łączących plażę ze strefą pływania na wodach morskich we właściwości terytorialnej Kapitanatu Portu w Dziwnowie.
  Wydział Pomiarów Morskich


  Wykonanie prac hydrograficznych.


  Autoryzacja prac hydrograficznych.

  Wydział Energetyczny


  Przyłączenie pododbiorcy do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej Urzędu Morskiego w Szczecinie

  Wydział Prawno-Organizacyjny


  Skargi i wnioski

  Udostępnianie informacji publicznych.
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy


  Korzystanie z dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Morskiego w Szczecinie dla cenów naukowo-badawczych.
  Opłata skarbowaCennik
  [ Wróć ]
    

  Serwis zbudowano przy wykorzystaniu systemu portalowego PHP-Nuke (phpnuke.org).
  Tworzenie strony: 0.204 sekund