W tym tygodniu została podpisana pierwsza z większych umów w projekcie pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”, realizowanym przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Wartość całego projektu to ok. 53 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi ok. 45 mln zł.

Projekt obejmuje:

  • zabezpieczenie 3 km brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem poprzez modernizację grupy ostróg brzegowych i późniejsze wykonanie na tym odcinku sztucznego zasilania brzegu (ok. 410 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego),
  • zabezpieczenie ok. 1,5 km brzegu morskiego pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 m wybudowana będzie kamienna opaska brzegowa, osiem ostróg brzegowych oraz wykonane sztuczne zasilanie brzegu (ok. 195 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego).

W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych wykonawcą robót budowlanych, związanych z usunięciem i budową ostróg brzegowych oraz budową opaski brzegowej, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego, za łączną kwotę ok. 20 mln zł. Termin wykonania robót to 30 października 2018 roku, z przerwą w sezonie letnim (lipiec – sierpień).