Przypominamy Państwu, że od 13 do 15 czerwca br. w Szczecinie odbywać się będą Światowe Dni Morza 2018 (World Maritime Day Parallel Event 2018), organizowane wspólnie przez MGMiŻŚ i Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Hasło przewodnie imprezy, wypadającej w roku 70-lecia Międzynarodowej Organizacji Morskiej, brzmi: „IMO 70: Nasze dziedzictwo - lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. To motto będzie towarzyszyć licznym obradom i konferencjom, które odbędą się podczas Światowych Dni Morza. Serdecznie zapraszamy osoby, zainteresowane tematyką morską, które chciałyby wziąć udział w tym wielkim święcie Ludzi Morza do rejestrowania się na stronie: www.worldmaritimedaypoland.org.