Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu został udostępniony projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą ooś obejmuje obszary morskie, o których mowa w ustawie o obszarach morskich , tj.:

  1. wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
  2. morze terytorialne,
  3. morskie wody wewnętrzne.

z wyłączeniem wód portów oraz Zalewów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3 i 4 ustawy.

Oba dokumenty są dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19 czerwca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 129 i 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronach internetowych wspomnianego urzędu:

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:

  1. ustnie do protokołu,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, przy ul. Piastów 49. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie pzp-sk3.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000