KARTA INFORMACYJNA

 

 

KD

 

 

TEMAT SPRAWY:

Uzgodnienie lokalizacji i sposobu oznakowania akwenów szkoleniowych oraz pasów ruchu łączących plażę ze strefą pływania na wodach morskich we właściwości terytorialnej Kapitanatu Portu w Dziwnowie.  

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Kapitanat Portu Dziwnów

Ul. Przymorze 4

72-420 Dziwnów

 

Tel/fax (91) 3813754 

email: umskd@ums.gov.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Zarządzenie Porządkowe nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 30 lipca 2007r.

w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno – sportowych. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 88, poz.1476)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji i sposobu oznakowania akwenów szkoleniowych oraz pasów ruchu.

2. Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w pasie technicznym.

3. Umowa dzierżawy w pasie technicznym wraz z mapką.

4. Regulamin korzystania ze sprzętu pływającego wraz z informacją o zabezpieczeniu ratowniczym    i środkach łączności alarmowej

5. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związany z prowadzoną działalnością na czas prowadzenia tej działalności.

6. Dokumenty kwalifikacyjne kierownika jednostki pływającej.

7. Dokumenty jednostek pływających.

 

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Bez zbędnej zwłoki.

 

III. TRYB ODWOŁAWCZY

 

W terminie 14 dni do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.