INSPEKTORAT OCHRONY

WYBRZEŻA

 

 

 

OW

 

 

 

ZADANIA:

1/ Administrowanie pasem nadbrzeżnym w zakresie przewidzianym w ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej, a w szczególności:

a)     przygotowywanie zezwoleń i określanie warunków wykorzystania pasa technicznego do celów innych niż ochronne,

b)    przygotowywanie stanowiska dla odpowiednich komórek Urzędu w sprawach uzgodnień pozwoleń wodnoprawnych na obszarze pasa nadbrzeżnego oraz w strefie podbrzeża morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,

c)     uzgadnianie decyzji w sprawach budownictwa, zmian w zalesieniu, zadrzewieniu, tworzeniu obwodów łowieckich i planów zagospodarowania przestrzennego w pasie ochronnym,

d)    opiniowanie decyzji w sprawach geodezji i gospodarki gruntami w pasie technicznym,

e)     zatwierdzanie planów i projektów związanych z zagospodarowaniem pasa technicznego.

2/     Przygotowywanie projektów decyzji wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego                w Szczecinie dla terenu pasa technicznego, na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią:

a)     o zwolnieniu od zakazów wykonywania niektórych robót i czynności,

b)    w sprawie wskazania sposobu uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzajów upraw wynikających z wymagań ochrony przed powodzią,

c)     o nakazie usunięcia drzew lub krzewów.

 

3/     Budowa, utrzymywanie i ochrona umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym, a szczególności:

a) opracowywanie bieżących i długofalowych planów ochrony brzegów,

b) budowa i utrzymanie umocnień brzegowych w pasie technicznym,

c) zarząd umocnieniami brzegowymi w pasie technicznym,

d) gospodarka wydmowo-leśna w pasie technicznym,

e) współpraca z instytucjami naukowymi i projektowymi w zakresie działania

    Inspektoratu,

f)   prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu ochronę brzegów,

g)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zachowania się w pasie technicznym i na wodach przybrzeżnych do odległości 0,1 Mm od brzegu,

h)  udział w akcjach przeciwsztormowych,

i)     współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie swych kompetencji.

 

4/     Utrzymanie brzegów Kanału Piastowskiego, Starej Świny i południowych brzegów wysp: Uznam, Karsiborska Kępa i Wolin od zachodniej granicy państwa do granicy Wolińskiego Parku Narodowego.

5/     Zabezpieczanie mienia wyrzuconego przez morze w pasie technicznym oraz sprawy likwidacji tego mienia.

6/     Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obszarami NATURA 2000.

 

 

W skład Inspektoratu wchodzą:

 

- Główny Inspektor,

- Z-ca Głównego Inspektora,

- Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki Wydmowo-Leśnej (symbol: OW-I),

       - Samodzielne stanowisko ds. Hydrotechnicznych (symbol: OW-II),

       - Zespół ds. Administracji Pasa Nadbrzeżnego i Zarządzania Systemem Informacji o Brzegu

   (symbol: OW-III),

       - Obwody Ochrony Wybrzeża (symbol: OOW):

 

·         Międzyzdroje (symbol: OOW-I) – Obchody: Świnoujście, Międzyzdroje, Międzywodzie, Dziwnów, Karsibór,

·         Niechorze (symbol: OOW-II) – Obchody:  Pobierowo, Niechorze, Mrzeżyno, Rogowo,

·         Wolin (symbol: OOW-III) – Obchody: Wolin, Kamień Pomorski, Stepnica,

·         Nowe Warpno (symbol: OOW-IV) – Obchody: Nowe Warpno, Trzebież,

·         Kanał Piastowski (symbol OOW-V).

  

 GŁÓWNY INSPEKTOR:

 

http://www.ums.gov.pl/sch/OW.jpg

 

Piotr Domaradzki

tel.: 91 44 03 425

fax: 91 44 03 215

e-mail: iow@ums.gov.pl

           pdomaradzki@ums.gov.pl

 

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA:

 

Jacek Stodolny

tel.: 91 44 03 435

e-mail:  jstodolny@ums.gov.pl

 

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. GOSPODARKI WYDMOWO-LEŚNEJ:

 

Maciej Pietrzak

 

tel.: 91 44 03 487

e-mail:  mpietrzak@ums.gov.pl

 

KIEROWNIK ZESPOŁU ds. ADMINISTRACJI PASA NADBRZEŻNEGO I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMACJI O BRZEGU:

 

Marzena Żuchowska

 

tel.: 91 44 03 224

e-mail:  mzuchowska@ums.gov.pl 

 

OBWODY:

 

·         OBWÓD OW MIĘDZYZDROJE

 

Kierownik Obwodu: Andrzej Staszewski

 

72-500 Międzyzdroje, ul. Marii Curie Skłodowskiej 18

tel./fax  91 32 80 119

e-mail: oowmiedzyzdroje@ums.gov.pl 

 

·         OBWÓD OW NIECHORZE

 

Kierownik Obwodu: Szymon Jędrzejowski

 

72-350 Niechorze, ul. Nadmorska 4

tel./fax 91 38 63 461

e-mail:  oowniechorze@ums.gov.pl

 

·         OBWÓD OW WOLIN

 

Kierownik Obwodu: Mieczysław Tokarzewski

 

72-510 Wolin, ul. Niedomira 22

tel./fax 91 32 61 809

e-mail: oowwolin@ums.gov.pl

 

·         OBWÓD OW NOWE WARPNO

 

Kierownik Obwodu: Andrzej Rokaszewski

 

72-022 Nowe Warpno, ul. Kilińskiego 5

tel./fax: 91 31 29 670

e-mail:  oownowewarpno@ums.gov.pl 

 

·         OBWÓD OW KANAŁ PIASTOWSKI

 

Kierownik Obwodu: Radosław Szmudziński

 

72-603  Świnoujście, ul. Barkowa 10

tel./fax: 91 32 21 422

e-mail:  oowkanalpiast@ums.gov.pl