DU
DYREKTOR URZĘDU
DIM
Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej
DT
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
DON
Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
FK Wydział Finansowo-Księgowy IBŻ Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi OW Inspektorat Ochrony Wybrzeża ON Wydział Oznakowania Nawigacyjnego
PO Wydział Prawno-Organizacyjny PSC Inspektorat Państwa Portu GPG Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji PM Wydział Pomiarów Morskich
SP Wydział Spraw Pracowniczych Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego TI Wydział Techniczno-Inwestycyjny E Wydział Energetyczny
BSOŻ Biuro Spraw Obronnych Żeglugi DM Wydział Dokumentów Marynarzy DBM Wydział Dróg i Budowli Morskich EiŁ Wydział Elektroniki i Łączności
BDU Biuro Dyrektora Urzędu KPn Kapitanat Portu Szczecin ZT Wydział Zaopatrzenia i Transportu BONn Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ISO Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością KPe Kapitanat Portu Świnoujscie GA Wydział Gospodarczo - Administracyjny BONe Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujsciu
IN Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPd Kapitanat Portu Dziwnów WiT Wydział Technologii Informatycznych
BHP Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KPt Kapitanat Portu Trzebież
KAW Zespół ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego KPk Kapitanat Portu Kołobrzeg
KZ Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej KPdr Kapitanat Portu Darłowo
P.POŻ Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej
IRM Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego
CMKE Sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej