W dniu 26 lutego 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego "Porty morskie - konkurencyjność i innowacje" organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Tegorocznej edycji towarzyszy panel studencki i doktorancki, który odbędzie się dzień wcześniej - 25 lutego 2016 roku.

Tym razem organizatorzy postanowili skupić uwagę słuchaczy na tematyce związanej z portami morskimi. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w debacie „Polskie porty na drodze konkurencyjności i rozwoju”, a także dowiedzieć się jak skutecznie zarządzać i efektywnie eksploatować port morski.

Jak co roku, organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel stworzenie platformy do podjęcia dyskusji o szeroko pojętej tematyce morskiej nie tylko przez prawników
i przedstawicieli świata nauki, ale również z perspektywy przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej oraz studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Poprzednie edycje projektu pokazały, że tematyka morska cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego także i w tym roku organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zachęcić Państwa do udziału w wydarzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji, w tym formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.prawo-morskie.pl.
 

V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego