Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON (EU) N: o 1177/2010 - perusteella asetuksen liikenne-, rakennus- ja meritaloutta 10 päivänä syyskuuta 2013. määrittämiseksi johtaja merenkulun toimisto käsittelystä vastaa valituksia rikkomuksia matkustajien oikeuksista meritse (lehti . U. 2013. 1073) johtaja merenkulkuviranomainen toimivaltainen käsittelemään valituksia rikkomuksia matkustajien oikeuksista meritse on johtaja Maritime Gdynian ja johtaja Maritime toimiston Szczecin. Johtaja Maritime toimiston Szczecin on toimivaltainen valituksia alueellinen soveltamisala johtajan Maritime Office Slupsk.