Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS (EU) nr 1177/2010 - På grundval av förordningen av ministern för transport, byggnation och maritim ekonomi av den 10 september 2013. Den bestämma chef för kontoret sjöfarts ansvarig för att hantera klagomål gällande kränkningar av passagerares rättigheter vid resor till sjöss (Journal . U. 2013. 1073) direktör för Sjöfartsverket är behörig att behandla klagomål som rör kränkningar av passagerares rättigheter vid resor till sjöss är chef för Sjöfartskontoret i Gdynia och chef för Sjöfarts kontor i Szczecin. Direktör för Sjöfarts kontor i Szczecin har behörighet att pröva klagomål från den territoriella omfattningen av direktören för sjöfarts Office i Slupsk.