Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość przekazania w formie darowizny, na czas nieoznaczony, zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA” (z wyposażeniem dodatkowym). Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 31.01.2023 r.


Zgodnie z decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie anulowane zostaje postępowanie określone w ogłoszeniu z dnia 08.11.2022 r., znak: ZT.I.2331.4.2.1.22, w sprawie możliwości przekazania w formie darowizny zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA” (z wyposażeniem dodatkowym). W najbliższym czasie ogłoszone zostanie nowe postępowanie w niniejszej sprawie.


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość przekazania w formie darowizny, na czas nieoznaczony, zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 05.12.2022 r.


Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania, na czas nieoznaczony, zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 28.10.2022 r.


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 14.09.2022 r., do godziny 13:00


Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 05.08.2022 r., do godziny 13:00. - ogłoszenie o przetargu publicznym - wzór oferty zakupu - zdjęcia motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”