Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS (EU) Nr 1177/2010 - På grundlag af forordningen af ministeren for transport, byggeri og maritim økonomi af 10. september 2013. Ved fastlæggelsen direktør for maritim kontor til opgave at behandle klager over krænkelser af rettighederne for passagerer, der rejser med skib (Journal . U. 2013. 1073) direktør for Søfartsstyrelsen inkompetent til at behandle klager over krænkelser af rettighederne for passagerer, der rejser med skib er direktør for den maritime kontor i Gdynia og direktør for Maritime kontor i Szczecin. Direktør for Maritime kontor i Szczecin har kompetence til at behandle klager fra det geografiske anvendelsesområde for direktøren for Maritime kontor i Slupsk.