AKTUALNE OFERTY PRACY DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Specjalista ds. hydrotechnicznych w Wydziale Dróg i Budowli Morskich (ogłoszenie nr 136671)
 2. Główny Specjalista w Wydziale Środowiska (ogłoszenie nr 136575)
 3. Oficer Portu Do spraw: inspekcyjno-dochodzeniowych w Kapitanacie Portu Świnoujście (ogłoszenie nr 136595)
 4. Bosman Portu Do spraw: nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i utrzymaniem porządku portowo-żeglugowego w Kapitanacie Portu Darłowo (ogloszenie nr 136631)
 5. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC) (ogłoszenie nr 136562)
 6. Inspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo-Księgowym (ogłoszenie nr 136586)
 7. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC)-Świnoujście (ogłoszenie nr 136290)
 8. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC) (ogłoszenie nr 136287)
 9. Bosman Portu w Kapitanacie Portu Kołobrzeg (ogłoszenie nr 136269)
 10. Inspektor ds. technicznych stałego oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu (ogłoszenie nr 136246)

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska należące do korpusu służby cywilnej:

Wzór


WYNIKI NABORU - KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Starszy Inspektor Do spraw: finansowych w Wydziale Finansowo-Księgowym (ogłoszenie nr 135271)
 2. Kierownik Oddziału w Wydziale Energetycznym Oddział Świnoujście (ogłoszenie nr 132848)
 3. Inspektor ds. łączności radiowej w Wydziale Elektroniki i Łączności (ogłoszenie nr 131915))
 4. Inspektor ds. łączności telefonicznej w Wydziale Elektroniki i Łączności (ogłoszenie nr 131476)
 5. INSPEKTOR ds. pomiarów morskich i obróbki danych hydrograficznych w PM (ogłoszenie nr 135126)
 6. Starszy Oficer Portu Do spraw: nawigacyjnych w Kapitanacie Portu Szczecin (ogłoszenie nr 133720)
 7. Oficer Portu Do spraw: Służby Dyżurnej KPn w Kapitanacie Portu Szczecin (ogłoszenie nr 132914)
 8. INSPEKTOR ds. technicznych stałego oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu (ogłoszenie nr 134501)
 9. NACZELNIK WYDZIAŁU w Wydziale Oznakowania Nawigacyjnego (ogłoszenie nr 134267)

 OFERTY PRACY NA STANOWISKA NIENALEŻĄCE DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Kierownik statku III kat. w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 2. Robotnik specjalista (w zakresie ślusarz-spawacz) w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 3. Marynarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 4. Kierownik statku III kat. w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 5. Motorzysta w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 6. Elektryk ds. obsługi jednostek pływających w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
 7. Marynarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
 8. Starszy marynarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnej:

Wzór