AKTUALNE OFERTY PRACY DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Specjalista ds. techniczno-remontowych w Wydziale Gospodarczo-Administracyjnym (ogłoszenie nr 140001)
 2. Starszy Inspektor ds. techniczno-remontowych w Wydziale Gospodarczo-Administracyjnym (ogłoszenie nr 139995)
 3. Oficer Portu ds. inspekcyjno-dochodzeniowych w Kapitanacie Portu Świnoujście (ogłoszenie nr 139913)
 4. Bosman Portu w Kapitanacie Portu Kołobrzeg - Umowa o pracę na czas zastępstwa (ogłoszenie nr 139905)
 5. Kierownik Oddziału w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu (ogłoszenie nr 139353)
 6. Inspektor ds. elektroniki w Zespole Elektroniki w Wydziale Elektroniki i Łączności w Szczecinie (ogłoszenie nr 139187)

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska należące do korpusu służby cywilnej:

Wzór


WYNIKI NABORU - KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. INSPEKTOR ds. eksploatacji i remontów taboru pływającego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu (ogłoszenie nr 138025)
 2. Asystent ds. Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 138961)
 3. Operator Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 138963)
 4. Oficer Portu Do spraw: inspekcyjno-dochodzeniowych w Kapitanacie Portu Świnoujście (ogłoszenie nr 136595)
 5. INSPEKTOR ds. łączności radiowej w Wydziale Elektroniki i Łączności (ogłoszenie nr 136913)
 6. Główny Specjalista w Wydziale Środowiska (ogłoszenie nr 136575)
 7. Inspektor ds. elektroniki w Wydziale Elektroniki i Łączności Oddział w Świnoujściu (ogłoszenie nr 136920)
 8. Inspektor ds. łączności telefonicznej w Wydziale Elektroniki i Łączności (ogłoszenie nr 136899)
 9. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC) (ogłoszenie nr 136562)
 10. Bosman Portu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i utrzymaniem porządku portowo-żeglugowego w Kapitanacie Portu Darłowo- Umowa o pracę na czas zastępstwa (ogłoszenie nr 137467)
 11. Bosman Portu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i utrzymaniem porządku portowo-żeglugowego w Kapitanacie Portu Darłowo (ogłoszenie nr 137186)
 12. Operator Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 136770)
 13. Specjalista ds. hydrotechnicznych w Wydziale Dróg i Budowli Morskich (ogłoszenie nr 136671)
 14. Asystent ds. Służby Kontroli Ruchu Statków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego - Świnoujście (ogłoszenie nr 136011)
 15. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC)(ogłoszenie nr 136287)
 16. Inspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo-Księgowym (ogłoszenie nr 136586)
 17. Inspektor Realizujący Funkcje Publicznoprawne ds. Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC) (ogłoszenie nr 136290)
 18. Bosman Portu w Kapitanacie Portu Kołobrzeg (ogłoszenie numer 136269)

 OFERTY PRACY NA STANOWISKA NIENALEŻĄCE DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 1. Elektryk w Wydziale Energetycznym Oddział w Świnoujściu (2 etaty)
 2. Elektryk w Wydziale Energetycznym Oddział w Szczecinie
 3. Elektryk ds. obsługi jednostek pływających w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
 4. Robotnik specjalista w zakresie tokarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
 5. Robotnik w Wydziale Gospodarczo – Administracyjnym, Urząd Morski w Szczecinie
 6. Marynarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 7. Starszy marynarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 8. Robotnik specjalista (w zakresie ślusarz-spawacz) w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 9. Kierownik statku III kat. w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu
 10. Robotnik (w zakresie robotnik gospodarczy) w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
 11. Kierownik statku II kat. w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie (nabór na zastępstwo)
 12. Starszy marynarz w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie

Oświadczenia wymagane przy rekrutacji na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnej:

Wzór