System rozgraniczenia ruchu statków TSS 'Ławica Słupska' – TSS Slupska Bank

Zmiana systemu rozgraniczenia ruchu TSS 'Ławica Słupska' (TSS Slupska Bank)

Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (MSC), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), podczas obrad 102 sesji, która odbyła się w dniach 4 – 11 listopada 2020 r. przyjął zmiany w systemie rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska. Zmieniony system zacznie obowiązywać od dnia 1 czerwca 2021 r.

Opis zmienionego system rozgraniczenia ruchu TSS 'Ławica Słupska' (TSS Slupska Bank)

System rozgraniczenia ruchu składa się z trzech części:

Część zachodnia:

 • dwa pasy ruchu o szerokości 1.75 mili;
 • strefa separacyjna o szerokości 0.5 mili;
 • Część centralna:

 • dwa pasy ruchu o szerokości 1.6 mili;
 • strefa rozgraniczenia ruchu o szerokości 0,4 mili od strony zachodniej i 0,8 mili od strony wschodniej;
 • strefa ruchu przybrzeżnego;
 • Część wschodnia:

 • dwa pasy ruchu o zmiennej szerokości;
 • strefa rozgraniczenia ruchu o zmiennym kształcie I szerokości;
 • strefa ruchu przybrzeżnego.
 • Schematyczne przedstawienie zmian wprowadzonych w TSS Ławica Słupska

  Schematyczne przedstawienie zmian wprowadzonych w TSS Ławica Słupska

  Zmieniony system rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska

  Zmieniony system rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska

  Współrzędne geograficzne zmienionego systemu oraz mapa 152 (INT1292) znajdują się w załączniku 'Zmieniony System Rozgraniczenia Ruchu TSS 'Ławica Słupska'.

  Nadzór nad ruchem statków w obszarze TSS Ławica Słupska pełni Służba Kontroli Ruchu Statków VTS Ławica Słupska wykonując następujące zadania:

 • prowadzi kontrolę i zarządzanie ruchem statków poprzez wydawanie instrukcji, zaleceń i nakazów, w szczególności gdy w ocenie operatora VTS sytuacja może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi;
 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przez statki przepisów ruchu i innych przepisów obowiązujących na wyznaczonych trasach przepływu i w systemie rozgraniczenia ruchu;
 • wykorzystując dostępne systemy radarowe, urządzenia łączności oraz Automatyczny System Identyfikacji (AIS) prowadzi, w obszarze, o którym mowa w Załączniku nr 1, serwis informacyjny.
 • Kapitan każdego statku korzystającego z systemu rozgraniczenia ruchu, nawigującego w jego pobliżu lub przecinającego system obowiązany jest do przestrzegania Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (COLREG 1972), w tym prawidła 10 wymienionych przepisów

  Zmieniony System Rozgraniczenia Ruchu TSS 'Ławica Słupska'.docx