Dobiega końca, rozpoczęty w maju 2015 roku, dwuetapowy remont holu i klatek schodowych w gmachu Czerwonego Ratusza, który od 1963 roku jest siedzibą Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jego wykonawcą jest firma KONSART Sp. z o. o. ze Szczecina. Pierwszy etap objął hol i główną klatkę schodową. Prace, które wykonano, to m.in. czyszczenie cegieł, wykucie fug, wymiana nieoryginalnych elementów balustrad schodów głównych, wymiana posadzek, montaż nowej instalacji oświetleniowej i świetlika. Największy, stylizowany na kuty, żyrandol zawieszony w holu, ma cztery ramiona, zwieńczone kloszami imitującymi dawne latarnie miejskie. Jego waga to ponad 100 kg.

Najciekawszym i najbardziej przyciągającym uwagę elementem jest jednak kotwiony do konstrukcji betonowej świetlik szklany z przeszklonym zadaszeniem, z elementem stylizowanym na witraż, przedstawiającym różę wiatrów. Wykonano go według projektu pracowni Gotyk Sp. z o.o., ze specjalnego szkła o grubości ok. 40 mm.

Drugi etap remontu objął dwie spiralne i jedną prostą klatkę schodową: szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych i nowych poręczy. Łączny koszt obydwu etapów to ok. 2 mln zł.

Wszystkie prace renowacyjne, związane z zabytkowym, dziewiętnastowiecznym budynkiem Czerwonego Ratusza, są przez Urząd prowadzone zawsze w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Remonty Czerwonego Ratusza w ubiegłych latach

2003: Wmurowanie w głównej klatce schodowej, znalezionej w podziemiach Ratusza, kamiennej tablicy z herbem Szczecina

Ważąca około 800 kg symboliczna tablica została nadana naszemu miastu przez króla szwedzkiego, Karola XI, jako wyraz wdzięczności dla mieszkańców, za pomoc w odparciu oblężenia Brandenburczyków w 1659 roku. Należy do rzadkich w Szczecinie zabytków siedemnastowiecznej plastyki kamiennej baroku. Przedstawia tarczę z ukoronowanym Gryfem, podtrzymywaną przez dwa lwy szwedzkie. Całość otoczona jest wieńcem laurowym, a w rogach umieszczone są główki aniołków – charakterystyczny element zdobnictwa barokowego. Po zamocowaniu tablicy do ściany w głównej klatce schodowej budynku, konserwatorzy zabytków przywrócili jej dawny wygląd. Lwy, a także elementy korony Gryfa, pozłacane są autentycznym kruszcem.  Koszt renowacji i montażu tablicy wyniósł ok. 50 tys. złotych. Pod koniec 2002 roku tablica, upamiętniająca czasy panowania szwedzkiego w  Szczecinie, została wpisana do rejestru zabytków.

2004 - 2009: Przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych Czerwonego Ratusza

W ramach tego zadania odnowione zostały korytarze parteru, I, II, III i IV piętra oraz proste i owalne klatki schodowe budynku. Zakres prac objął m.in. wylanie nowych posadzek, wykonanie okładzin na podłogi z płyt gresowych, tynkowanie i malowanie ścian oraz sufitów, a w przypadku klatek schodowych także wykonanie i zamontowanie nowych balustrad. Łączny koszt wykonanych w latach 2004 – 2009 robót to ok. 1 mln zł.

2007 - 2008: Remont elewacji wschodniej

Jego celem było odtworzenie wybranych elementów detalu architektonicznego, scalenie kolorystyczne oraz wzmocnienie konstrukcji elewacji. Zakres prac obejmował m.in. usuwanie mchów i porostów, czyszczenie chemiczne murów, odsalanie i wymianę cegieł, uzupełnienie ubytków w cegłach i detalach architektonicznych za pomocą specjalistycznej masy, wykonanie nowego spoinowania, renowację kwiatonów, maszkaronów, rozet i fial profilowanych, przemurowanie sklepień i nadproży łukowych, renowację balkonów i konstrukcji stalowych elewacji, malowanie, hydrofobizację murów, zabezpieczenie cokołów preparatem antygraffiti, malowanie stolarki okiennej na kolor zielony. Koszt: ok. 3,2 mln zł.

2011 - 2012: Remont elewacji zachodniej

W jego ramach m.in. zmyto elewację pod ciśnieniem, wyczyszczono cegły i uzupełniono w nich ubytki oraz odtworzono brakujące elementy architektoniczne (fiale, czołganki, maswerki, kroksztyny, maszkarony). Całość elewacji została zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci, stolarce okiennej zaś przywrócono oryginalny, zielony kolor.
Podczas remontu zrekonstruowano również ogony lwów z tarczy herbowej Szczecina, wieńczącej ryzalit środkowy i odrestaurowano cztery alegoryczne figury, znajdujące się nad wejściem. Figurom została przywrócona właściwa kolejność ustawienia: Przemysł, Handel, Nauka i Żeglarstwo. Zgodnie z dokumentacją fotograficzną, zawartą w publikacji Aleksego Pawlaka „Szczecin – miasto szczecinian. Plac Tobrucki i najstarsze szczecińskie pocztówki” z 2004 roku, postać, będąca alegorią Handlu, otrzymała nową głowę, a postać Nauki została odtworzona w całości. Elementy te, z powodu braku jakiejkolwiek dokumentacji ikonograficznej, zostały wykonane podczas remontu w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku „z wyobraźni” artystów. Koszt: ok. 1,5 mln zł.

2013 - 2014: Remont elewacji południowej i północnej

Realizacja robót była prowadzona w dwóch etapach. Etap pierwszy, obejmujący remont elewacji południowej – 2013 rok, etap drugi, obejmujący elewację północną – 2014 rok. Koszt odnowienia obydwu elewacji to łącznie ok. 1,6 miliona złotych. Remont objął m.in. zmycie elewacji pod ciśnieniem, wzmocnienie lica cegły, wymianę uszkodzonych i nieoryginalnych cegieł, odtworzenie i uzupełnienie brakujących elementów wystroju architektonicznego, zabezpieczenie hydrofobowe oraz malowanie stolarki okiennej. Na zakończenie prac, w listopadzie 2014 r., uruchomione zostało także nowe, ozdobne oświetlenie, przy odtwarzaniu którego wzorowaliśmy się m.in. na fotografii budynku z 1920 roku, pochodzącej ze zbiorów Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie. Kinkiety wraz z imitacją instalacji gazowej zostały zamontowane na elewacji zachodniej, północnej i południowej.

 

Remont wnętrz Czerwonego Ratusza Remont wnętrz Czerwonego Ratusza Remont wnętrz Czerwonego Ratusza Remont wnętrz Czerwonego Ratusza Remont wnętrz Czerwonego Ratusza Remont wnętrz Czerwonego Ratusza