W siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się w piątek, 12 maja, drugie posiedzenie Konwentu Morskiego, utworzonego z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marka Gróbarczyka. Zadaniem konwentu jest opiniowanie kluczowych kierunków działania resortu gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej oraz przedkładanie projektów koncepcji rozwoju obszarów, którymi zajmuje się ministerstwo.
Posiedzenie konwentu otworzył wojewoda zachodniopomorski, Krzysztof Kozłowski, a błogosławieństwa zebranym udzielił ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. O potrzebie spójnej wizji i realizowania misji gospodarki morskiej mówił natomiast szef odpowiedzialnego za nią resortu, Marek Gróbarczyk.
Wieloletnie starania kpt. ż. w. Zbigniewa Sulatyckiego, przewodniczącego konwentu, o jej odbudowę w Polsce przypominał natomiast obecny na posiedzeniu wiceminister obrony narodowej, Bartosz Kownacki. Sam kapitan Sulatycki zaś w swym wystąpieniu mówił o tym, że rodzina ludzi morza jest rodziną ludzi przede wszystkim dobrze wykształconych i odpowiedzialnych. Gospodarka morska musi być zatem filarem naszej gospodarki narodowej – zaznaczał – możemy się różnić, ale łączy nas to, że jesteśmy jedną rodziną, rodziną ludzi morza.
Tematyka referatów, wygłoszonych przez biorących udział w obradach specjalistów - przedstawicieli uczelni morskich i firm branżowych, objęła zagadnienia związane z możliwościami powrotu polskich statków pod biało-czerwoną banderę, szansami odtworzenia i konsolidacji żeglugi liniowej w Polsce oraz budową promów dla PŻB przez stocznię Gryfia.

Drugie posiedzenie Konwentu Morskiego Drugie posiedzenie Konwentu Morskiego Drugie posiedzenie Konwentu Morskiego