Jak podaje portal „GazetaPrawna.pl”, powołując się na dane Ministerstwa Rozwoju, Urząd Morski w Szczecinie jest w tej chwili jednym z liderów wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Wartość umów o dofinansowanie, podpisanych do końca 2017 roku, to ponad 1 mld 600 mln złotych. Ze względu na realizowane inwestycje infrastrukturalne, Urząd jest przede wszystkim beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ale korzystamy także ze wsparcia środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (przy tzw. projektach miękkich).

http://biznes.gazetaprawna.pl/galerie/1097079,duze-zdjecie,1,podzial-srodkow-unijnych-w-polsce.html