W czwartek, 11 stycznia, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Morza 2018, z udziałem wiceminister Anny Moskwy. Przedstawiciele resortu zaprezentowali na nim stan przygotowań do tego niezwykle ważnego i prestiżowego wydarzenia, organizowanego przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO). Impreza odbędzie się w Szczecinie, w dniach 13-16 czerwca br.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele zarządów morskich portów, uczelni morskich, firm branżowych, a także Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zebrani dyskutowali m.in. o przedstawionych przez MGMiŻŚ propozycjach tematów wiodących, wynikających z hasła przewodniego tegorocznych obchodów: „IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga morska dla lepszej przyszłości”. Rok 2018 będzie bowiem rokiem obchodów 70-lecia istnienia IMO. Przedstawiciele resortu wyrazili przekonanie, że wydarzenie wpisze się także w tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również będzie stanowić bardzo dobrą okazję do promocji wizerunku naszego kraju za granicą oraz polskiego potencjału w sektorze związanym z gospodarką morską.


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (mgm.gov.pl) Komitet Organizacyjny Światowych Dni Morza 2018 Komitet Organizacyjny Światowych Dni Morza 2018