Dziś (25 stycznia) w Warszawie odbywa się Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, pod honorowym patronatem m.in. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka. Uczestniczy w nim także Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jest to jednodniowe wydarzenie w formule konferencji wraz z towarzyszącą wystawą, którego celem jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej RP. Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa obejmuje m. in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej MW oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj: http://www.fbm.ztw.pl/


Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa