Rozpoczyna się budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej (SIPAM). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło właśnie pierwszy przetarg na zarządzanie projektem.

Celem projektu SIPAM jest stworzenie rozwiązania gwarantującego każdemu użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych, dotyczących obszarów morskich w jednolitym formacie, zapewniającym wzajemną spójność. System usprawni działania administracji morskiej oraz podmiotów zewnętrznych poprzez szybki dostęp do jednolitych danych przestrzennych oraz ich łatwe wyszukiwanie. Dane będą dostępne przez geoportal administracji morskiej. Dzięki budowie SIPAM możliwe będzie znaczące usprawnienie procesu aktualizacji danych w PRG oraz uruchomienie usług udostępniających dane przestrzenne, zgodnych ze standardami OGC.

Projekt SIPAM jest kolejnym krokiem związanym z szeregiem działań, podejmowanych zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym, dotyczących wdrażania dyrektywy INSPIRE oraz jej implementacji przez ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej. Rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie, a wynikające wprost z dyrektywy INSPIRE, sprawiają, że projekt SIPAM będzie interoperacyjny na poziomie różnych projektów, realizowanych zgodnie z tą dyrektywą w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (np. geoportal.gov.pl, geoserwis.gdos.gov.pl, inspire.gios.gov.pl, geo.stat.gov.pl).

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z Urzędami Morskimi w Szczecinie, Gdyni i Słupsku. Całość ma być gotowa za niecałe 3 lata.

Postępowanie przetargowe na "Zarządzanie projektem, rozliczenie finansowe i odbiór projektu System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” ogłoszono na stronie BIP MGMiŻŚ.

Źródło: portal geoinformacyjny gisplay.pl


Polskie Obszary Morskie