We wtorek, 20 lutego, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA, zorganizowane dla szeroko rozumianego przemysłu morskiego i administracji morskiej. Ich tematyka objęła zagadnienia związane z unijnymi regulacjami dotyczącymi MRV (monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla ze statków), recyclingiem statków w zakresie sporządzania „Inventory of Hazardous Materials”, wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie bunkrowania LNG, konwencją Ballast Water Management oraz regulacjami dotyczącymi PRF (portowych urządzeń odbiorczych).

W warsztatach wzięło udział ok. 100 osób, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zarządów portów, instytucji klasyfikujących, firm żeglugowych, armatorów i uczelni wyższych.

 

Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA Warsztaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA