Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisał z firmą WUPROHYD Sp. z o. o. Biuro Projektów z Gdyni umowę na wykonanie projektu przebudowy falochronów i umocnienia brzegu wschodniego w Mrzeżynie. Zadanie to jest związane z poprawą bezpieczeństwa żeglugi i stanu technicznego wejścia do mrzeżyńskiego portu. Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, z uzyskaniem dwóch pozwoleń na budowę, za kwotę ok. 455 tysięcy złotych, do końca lutego 2019 roku.