Pod koniec lutego przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu partnerów projektu "Pan Baltic Scope", które miało miejsce w siedzibie Nordregio (Nordic Centre for Spatial Development and Planning), w Sztokholmie.

Projekt jest kontynuacją prac podjętych w latach 2015-2017 przez instytucje odpowiedzialne za planowanie przestrzenne obszarów morskich z państw nadbałtyckich wspólnie z organizacjami i jednostkami badawczymi o wymiarze ponadnarodowym, w ramach projektu "Baltic Scope Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans".

Projekt "Pan Baltic Scope" ma na celu wsparcie wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz celów określonych w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, strategii Niebieskiej Gospodarki (Blue Economy), strategii Europa 2020, a także bałtyckiego planu działań HELCOM i długoterminowej perspektywy VASAB dla Terytorialnego Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Planuje się podjęcie prac zmierzających do osiągnięcia spójności w planowaniu przestrzennym obszarów morskich w regionie Morza Bałtyckiego pomiędzy krajami sąsiednimi oraz stworzenie trwałych mechanizmów dla transgranicznej współpracy w tej dziedzinie.

Czytaj więcej

Pan Baltic SCOPE Pan Baltic SCOPE Pan Baltic SCOPE