W sobotę 17 marca, w godzinach 11.45-13.00, z okazji 6. edycji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Miejskiego, Urząd Morski w Szczecinie udostępnił swą siedzibę do zwiedzania. Czerwony Ratusz odwiedziły dwie grupy turystów prowadzone przez przemiłe panie przewodniczki. Pierwszą grupę stanowili mieszkańcy okolicznych miejscowości z Republiki Federalnej Niemiec, drugą szczecinianie. Na wszystkich zwiedzających wielkie wrażenie zrobił niedawno odremontowany główny hol Ratusza..


Zwiedzanie Czerwonego Ratusza Zwiedzanie Czerwonego Ratusza Zwiedzanie Czerwonego Ratusza