W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się 21 marca spotkanie programowe, dotyczące Światowych Dni Morza 2018. „Organizacja tego prestiżowego wydarzenia w Polsce, w Szczecinie to ogromna szansa na podniesienie znaczenia polskiej gospodarki morskiej, a także całej gospodarki naszego kraju” – powiedział na nim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk - „Obiecuję, że ministerstwo dołoży wszelkich starań, żeby to wydarzenie było naszym wspólnym sukcesem. Warto podkreślić, że dzięki daleko idącym zmianom gospodarka morska odradza się. Jesteśmy w kluczowym okresie przejścia między starym a nowym napędem wzrostu. Przeprowadzone reformy sektora morskiego i otwarcie się na świat są dowodem, że dla gospodarki morskiej rozpoczyna się nowa era. Jestem przekonany, iż działania polskiego rządu w najbliższym czasie przyniosą wymierne efekty”.

Więcej informacji o Światowych Dniach Morza 2018 znajdą Państwo na stronie: http://worldmaritimedaypoland.org/


Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018 Spotkanie programowe ŚDM 2018