Od 9 do 13 kwietnia trwa w Londynie 72. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

  • zagadnienia związane z Konwencją dot. Kontroli i Postępowania ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami,
  • efektywność energetyczna statków w żegludze międzynarodowej,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków, w tym kwestia strategii IMO w tym zakresie,
  • opracowanie środków, mających na celu zmniejszenie ryzyka używania i przewozu paliwa ciężkiego przez statki pływające po wodach arktycznych,
  • inne sprawy, związane z ochroną środowiska morskiego oraz zapobieganiem i reagowaniem na zanieczyszczenia wód morskich.

W sesji, w imieniu dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uczestniczy jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.