Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego RP oraz morskich wód wewnętrznych w obszarze portu morskiego w Świnoujściu oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie oraz Trzebieży wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. planów.


Mapa portu w  Świnoujściu Mapa portu w Szczecinie Mapa portu w Policach Mapa portu w Dziwnowie Mapa portu w Trzebieży

Załączniki:
Ogłoszenie – port morski w Świnoujściu
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Świnoujściu

Ogłoszenie – port morski w Szczecinie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Sczecinie

Ogłoszenie – port morski w Policach
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Policach

Ogłoszenie – port morski w Dziwnowie
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Dziwnowie

Ogłoszenie – port morski w Trzebieży
Wykaz uwag i wniosków – port morski w Trzebieży