Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu publicznym, zamieszczonym w BIP Urzędu w zakładce: „Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Oferty zakupu należy składać do dnia 30.05.2018 r., do godziny 14:00.