Dziś w siedzibie Urzędu gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorza Witkowskiego. Na spotkaniu z kierownictwem Urzędu omawiano m.in. sprawy związane z inwestycjami, prowadzonymi aktualnie przez Urząd Morski w Szczecinie, w tym stan zaawansowania projektu, związanego z modernizacją toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m i kwestię możliwości znalezienia ewentualnych dodatkowych środków na to zadanie. Oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w projekcie, są teraz analizowane przez komisję przetargową. Wiceminister Witkowski podkreślił, że realizacja tej inwestycji jest niezwykle istotna dla resortu i kluczowa dla całego naszego regionu. Dzięki niej zwiększy się maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a dzięki poszerzeniu toru zwiększy się bezpieczeństwo przy mijaniu się statków. Zostanie także zapewniona dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do Szczecina. Przede wszystkim jednak, zwiększy się ilość przeładunków w porcie i zapewniona zostanie możliwość jego dalszego rozwoju.


 Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego  Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego  Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego