Od 16 do 25 maja trwa w Londynie 99. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Jej główne tematy to:

  • opracowanie zakresu uregulowań dla autonomicznych nawodnych jednostek pływających (MASS-Maritime Autonomous Surface Ships),
  • środki dla zwiększenia ochrony żeglugi,
  • środki bezpieczeństwa dla statków niekonwencyjnych, uprawiających żeglugę na wodach polarnych,
  • standardy konstrukcyjne dla statków oparte na celu (GBS - Goal Based Standard) i weryfikacja zgodności przepisów uznanych organizacji w tym zakresie,
  • poprawki do międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code),
  • kodeks dla przewozu więcej niż 12 osób personelu przemysłowego, w zakresie podróży międzynarodowych,
  • zagadnienia związane z radiokomunikacją morską oraz poszukiwaniem i ratownictwem na morzu, w tym kwestia uznania systemu Iridium jako elementu GMDSS i ustalenia dalszych działań w tym zakresie,
  • inne zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo morskie.

W sesji uczestniczył w ubiegłym tygodniu dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, a w tym tygodniu bierze w niej udział jego zastępca ds. inspekcji morskiej, Przemysław Lenard.