27 luty 2019      Paweł Gorczakowski      Artykuły

W marcu rozpoczną się prace związane z remontem i renowacją tarasu, elewacji ścian poniżej tarasu oraz głównych schodów od wschodniej strony budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie. Ich wykonawcą została, wyłoniona w ramach procedury zamówień publicznych, firma Architecture+Development Spółka z o. o. ze Słupska, za kwotę 5 163 700,00 złotych.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, który jest terenowym organem polskiej administracji morskiej, ma swoją siedzibę w dziewiętnastowiecznym, zabytkowym gmachu Czerwonego Ratusza od 1963 roku. Budynek jest jednym z najpiękniejszych obiektów neogotyckich Szczecina, był także, ze względu na swoją funkcję, jednym z ważniejszych – to tutaj urzędowali m.in. przedwojenni burmistrzowie miasta.

Jako gospodarz gmachu, w ciągu ostatnich piętnastu lat Urząd Morski w Szczecinie przeznaczył już łącznie prawie 10 milionów złotych na wyremontowanie wszystkich elewacji Czerwonego Ratusza, ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku, a także holu i klatek schodowych. W ramach renowacji najbardziej reprezentacyjnej, głównej klatki schodowej, wymieniono m.in. posadzki i zamontowano nową instalację oświetleniową. Największy, stylizowany na kuty, żyrandol zawieszony w holu, ma cztery ramiona, zwieńczone kloszami imitującymi dawne latarnie miejskie. Jego waga to ponad 100 kg. Najciekawszym i najbardziej przyciągającym uwagę w tym miejscu elementem jest, kotwiony do konstrukcji betonowej, świetlik szklany z przeszklonym zadaszeniem, z elementem stylizowanym na witraż, przedstawiającym różę wiatrów. Wykonano go ze specjalnego szkła o grubości ok. 40 mm.

W 2003 roku wmurowano w ścianę głównej klatki schodowej, znalezioną w podziemiach budynku, kamienną tablicę z herbem Szczecina. Ważąca około 800 kg, symboliczna tablica została nadana naszemu miastu przez króla szwedzkiego, Karola XI, jako wyraz wdzięczności dla mieszkańców za pomoc w odparciu oblężenia Brandenburczyków w 1659 roku. Należy do bardzo rzadkich w Szczecinie zabytków siedemnastowiecznej plastyki kamiennej baroku.

W latach 2011 – 2012, podczas remontu elewacji zachodniej, odrestaurowano m.in. cztery alegoryczne figury, znajdujące się nad wejściem do gmachu. Figurom została także przywrócona właściwa kolejność ustawienia: Przemysł, Handel, Nauka i Żeglarstwo. Postać, będąca alegorią Handlu, otrzymała nową głowę, a postać Nauki została odtworzona w całości.

W 2014 roku, na zakończenie prac, związanych z remontem elewacji północnej i południowej, uruchomione zostało także nowe, ozdobne oświetlenie zewnętrzne, przy odtwarzaniu którego wzorowano się m.in. na fotografii budynku z 1920 roku. Kinkiety wraz z imitacją instalacji gazowej zostały zamontowane na elewacji zachodniej, północnej i południowej.

Remont, który właśnie się rozpoczyna, jest ostatnim etapem przywracania świetności elementów zewnętrznych budynku. Jego częścią będzie także odtworzenie detali architektonicznych, w tym fial zwieńczających balustrady, oraz montaż ozdobnych lamp, wzorowanych na oświetleniu XIX- wiecznym. Realizacja robót budowlanych nastąpi w dwóch etapach: od 1 marca do 30 listopada 2019 roku oraz od 1 marca 2020 roku do 30 września 2021 roku (z przerwą zimową od 1 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku).

 Remont tarasu i schodów wschodniej strony Czerwonego Ratusza  Remont tarasu i schodów wschodniej strony Czerwonego Ratusza  Remont tarasu i schodów wschodniej strony Czerwonego RatuszaMetryka informacji

  Utworzono: 27 luty 2019   Poprawiono: 10 czerwiec 2019 Odsłony: 1256