Od końca 2018 roku trwają prace związane z projektowaniem i wykonaniem robót pogłębiarskich i budowlanych, w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach”. Wykonawcą zadania jest holenderska firma Van den Herik Kust, która aktualnie prowadzi prace w rejonie kanału Kiełpińskiego. Obejmują one pogłębienie i poszerzenie kanału (do głębokości 3 m i szerokości 25 m) wraz z podejściem (do głębokości 3,2 m i szerokości maksymalnej do 35 m) i zakolem (do głębokości 3,0 m i szerokości 35 m), a także umocnienie skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów.

W zakres inwestycji wchodzi jeszcze pogłębienie toru podejściowego na kanale Polickim do 10,5 m (z możliwością rozbudowania go w kolejnym etapie do 12,5 m) wraz z poszerzeniem w dnie do 100 m oraz zakup dwóch pław świetlnych (kanał Policki) i dwóch pław dziennych (podejście do kanału Kiełpińskiego). Zgodnie z harmonogramem, cała inwestycja, dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, powinna zostać zrealizowana do końca 2020 roku. Koszt całego projektu to ok. 23 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie ok. 19,6 mln zł.


 Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach  Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach  Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach