Trzy inwestycje prowadzone w ramach „Modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” uzyskały pozwolenie na budowę. Wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc, podpisał decyzje zezwalające na: budowę dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych, przebudowę (regulację) naturalnych, nieumocnionych skarp brzegowych oraz budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin na Zalewie Szczecińskim.


https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11879

Decyzje wojewody zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę Decyzje wojewody zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę Decyzje wojewody zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę