W sobotę, 14 listopada, przy nabrzeżu Bulwar Chrobrego w Szczecinie, odbyły się uroczystości chrztu i podniesienia bandery na statku „Planeta I”. W ceremonii wzięli udział: Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury, Marcin Ryngwelski – prezes Remontowa Shipbuilding S.A., Andrzej Madejski – prezes Polskiego Rejestru Statków S.A., ojciec Edward Pracz – krajowy duszpasterz ludzi morza, oraz Wojciech Zdanowicz – dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, gospodarz uroczystości. Matką chrzestną „Planety I” została Agata Lichszteld, małżonka dyrektora UMS.

Szczecińska „Planeta I” i gdyński „Zodiak II” (chrzest i podniesienie bandery we wrześniu tego roku) zostały zbudowane w ramach projektu „NostriMaris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, prowadzonego przez Urząd Morski w Szczecinie, dzięki środkom z Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura i Środowisko”, z perspektywy finansowej 2014 - 2020. Wartość całego projektu to 240 mln złotych. Dwa bliźniacze statki, z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego, w codziennej eksploatacji będą przeznaczone do realizacji zadań statutowych urzędów morskich. Posłużą do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, będą również wyposażone w specjalistyczne urządzenia, niezbędne do wykonywania pomiarów hydrograficznych, wraz z obróbką i opracowywaniem danych batymetrycznych. Będą także zdolne do wspomagania innych służb np. przy prowadzeniu akcji ratowniczych, przeciwpożarowych czy zwalczania rozlewów olejowych. Każdy ze statków wielozadaniowych ma ok. 60 metrów długości, a maksymalna prędkość, którą może rozwijać, to ok. 13 węzłów. Jednostka może przyjąć na pokład 80 rozbitków. Wielozadaniowce „Planeta I” i „Zodiak II” zastąpią w służbie stawiacze pław – szczecińską „Planetę” i gdyńskiego „Zodiaka”, zbudowane w 1982 roku.

Ceremonia chrztu i podniesienia bandery na „Planecie I” Ceremonia chrztu i podniesienia bandery na „Planecie I” Ceremonia chrztu i podniesienia bandery na „Planecie I”

Ceremonia chrztu i podniesienia bandery na „Planecie I” Ceremonia chrztu i podniesienia bandery na „Planecie I” Fot. Agnieszka Woronowicz

Dla przypomnienia, kalendarium projektu:

Maj 2017 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 240 mln zł (204 mln dofinansowania z Unii Europejskiej).

Styczeń 2018 r. Postępowanie przetargowe – wybór najkorzystniejszej oferty – Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska, kwota: 213 mln 650 tys. zł.

Marzec 2018 r. Podpisanie umowy z wykonawcą na kwotę: 213 mln 650 tys. zł.

Czerwiec 2018 r. Próby modelowe i manewrowe w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.

Październik 2018 r. Położenie stępki pod statek „Zodiak II”.

Marzec 2019 r. Położenie stępki pod statek „Planeta I”.

Lipiec 2019 r. Wodowanie kadłuba „Zodiaka II”.

Październik 2019 r. Wodowanie kadłuba „Planety I”.

Lipiec 2020 r. Próby morskie „Zodiaka II”.

Sierpień 2020 r. Odbiór końcowy i przekazanie „Zodiaka II”.

Wrzesień 2020 r. Chrzest i podniesienie bandery „Zodiaka II”.

Październik 2020 r. Próby morskie, odbiór końcowy i przekazanie „Planety I”.

Listopad 2020 r. Chrzest i podniesienie bandery „Planety I”.