Informujemy Państwa, że 24 grudnia 2020 roku został dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wyznaczony dniem wolnym od pracy, jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę, zgodnie z art. 130 par. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz. U. z 2020 poz. 1320, z późn. zm.