Zasady wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, lokalizację punktów recepcyjnych oraz informacje o możliwości przedłużenia pobytu w Polsce znajdą Państwo na stronie przygotowanej przez Urząd ds. Cudzoziemców ua.gov.pl