W piątek, 1 kwietnia, odbyła się symboliczna uroczystość oddania do użytku zmodernizowanego falochronu wschodniego w Mrzeżynie oraz przebudowanego pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu, inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, zrealizowanych w ramach projektu UE „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. W uroczystości otwarcia obiektów wziął udział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, a także Grzegorz Olejniczak, zastępca burmistrza Trzebiatowa oraz Konstanty Tomasz Oświęcimski, wójt gminy Rewal.

Mrzeżyno Niechorze Niechorze Lubin Trzebież Mrzeżyno

W ramach przebudowy mrzeżyńskiego falochronu wschodniego m.in. podniesiono rzędną nadbudowy oraz parapetu falochronu, wykonano remont oczepu żelbetowego, obustronną palisadę ze stalowej ścianki szczelnej na całej długości falochronu, narzut kamienny wzdłuż całej długości falochronu (od strony zewnętrznej), nową instalację elektryczną, zasilającą światło nawigacyjne oraz oświetlenie falochronu, a także wyposażono obiekt w barierki ochronne wzdłuż krawędzi falochronu, od strony kanału portowego. Przebudowano również wschodnie umocnienie brzegowe: podniesiono nadbudowę oraz przylegającą nawierzchnię, wykonano remont oczepu żelbetowego, palisadę ze stalowej ścianki szczelnej na całej długości umocnienia, nową instalację elektryczną oraz oświetlenie umocnienia. Obiekt wyposażono w urządzenia cumownicze – polery cumownicze o nośności 10 ton oraz urządzenia odbojowe – belki odbojowe. Podstawowe parametry falochronu i umocnienia nie uległy zmianie, poza niezbędnymi, koniecznymi korektami, wynikającymi z potrzeb konstrukcyjnych.

Prace budowlane przy obiekcie w Niechorzu polegały natomiast na rozbudowie istniejącego pomostu oraz rozbiórce starej dalby wyciągowej, zlokalizowanych na obszarze morza terytorialnego. Celem rozbudowy było wydłużenie istniejącego pomostu rybackiego (ok. dwukrotnie) oraz, w niewielkim zakresie, zmiana jego szerokości. Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu nie uległy zmianie. Pomost dalej będzie pełnił funkcję przystani rybackiej dla małych kutrów. Nowa konstrukcja pomostu przystosowana została do wyciągania łodzi z plaży do morza i odwrotnie, cumowania i rozładunku ryb z małych kutrów rybackich. Nośność pomostu umożliwi wjazd pojazdów mechanicznych na pomost. Wymiary nowego pomostu wynoszą: długość ok. 144 m, szerokość nasady ok. 8 m, szerokość głowicy ok. 20 m. W części głowicowej pomost wykonany został w kształcie litery „T”, tzn. posiada dwa krótkie odcinki, równolegle do brzegu. Do wyposażenia pomostu należą również elementy ratownicze. Dodatkowo, pomost został wyposażony w pachoły cumownicze, oznakowanie nawigacyjne oraz, na odcinkach równoległych do brzegu, w uchwyty do zamocowania bloków do lin wyciągowych.

Projekt „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” jest realizowany przez Urząd Morski w Szczecinie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, perspektywa 2014-2020. Jego elementami są: przebudowa falochronów (zachodniego i wschodniego) wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych w Trzebieży i prace czerpalne w trzebieskim porcie, przebudowa nabrzeża Południowego i nabrzeża Postojowego w Lubinie oraz rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu. Łączny koszt całego projektu, jak również kwota dofinansowania, to ok. 45,5 mln złotych. Realizacja całego projektu zakończy się w drugim kwartale 2023 roku.