Z dniem 31 marca 2022 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie odwołał z funkcji Szefa Pilotów Stacji Pilotowej w Szczecinie kpt. ż. w. Macieja Łempickiego, zgodnie z wnioskiem samego zainteresowanego. Kapitan Maciej Łempicki ukończył Państwową Szkołę Morską w Szczecinie w 1967 roku, egzamin na pilota morskiego zdał w 1974 roku. Kwalifikacje kapitana żeglugi wielkiej uzyskał w roku 1988. Na stanowisko Szefa Pilotów Stacji Pilotowej w Szczecinie został powołany w czerwcu 2014 roku. Dyrektor Urzędu, Wojciech Zdanowicz, składa na ręce kapitana Łempickiego serdeczne podziękowania za jego wieloletnią służbę i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu morskiego na torach wodnych prowadzących do naszych portów.

Z dniem 1 kwietnia nowym Szefem Pilotów szczecińskiej stacji został kpt. ż. w. Mirosław Drozd.