Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. pojazdu Dresel MCT, nr rej. ZS 613P. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt -> Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Zagospodarowanie majątku”. Wnioski zbierane są w terminie do dnia 23.05.2022 r.