Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza możliwość przekazania zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w formie darowizny, tj. Zapory przeciwolejowej zdalnie uruchamianej. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ums.gov.pl – w zakładce: „Zbyt - Zagospodarowanie majątku”, a także na stronie internetowej www.ums.gov.pl – w zakładce: „Informator urzędowy -> Zbyt – Wnioski zbierane są w terminie do dnia 23.09.2022 r.