W piątek, 14 października, odbyła się konferencja informacyjna, połączona z symbolicznym oddaniem do użytku nowych obiektów zmodernizowanej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. W konferencji wzięli udział: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji, firm i organizacji branży gospodarki morskiej.

Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego była jednym z elementów realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Kontrakt z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowlanym CALBUD Sp. z o.o. ze Szczecina, został podpisany w sierpniu 2019 roku, a jego wartość to ok. 54 mln złotych.

Urząd Morski w Szczecinie, w ramach prowadzonej działalności statutowej, realizuje m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, oznakowania nawigacyjnego i radionawigacji na polskich obszarach morskich. Zadania te są realizowane przez odpowiednie służby Urzędu, ulokowane na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. Swoje codzienne zadania wykonują tam nasi pracownicy, ale także przechowywane są elementy oznakowania nawigacyjnego, sprzęt, części zamienne i materiały potrzebne do utrzymania w gotowości technicznej i eksploatacyjnej jednostek pływających oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Na terenie Bazy są również przeprowadzane remonty i konserwacje urządzeń nawigacyjnych. Część budynków jest wykorzystywana przez Wydział Pomiarów Morskich, w którego kompetencjach jest prowadzenie pomiarów batymetrycznych na wodach morskich (torach wodnych, akwenach portowych). Pozostałe obiekty i pomieszczenia są użytkowane przez Wydział Zaopatrzenia i Transportu, prowadzący magazyny, nadzór nad środkami transportu lądowego Urzędu i warsztaty obsługi transportowej, Wydział Energetyczny, sprawujący nadzór nad eksploatacją i remontami urządzeń i sieci m.in. elektroenergetycznych, oraz Wydział Elektroniki i Łączności, obsługujący systemy ostrzegania, łączności morskiej, kontroli i monitorowania ruchu statków (VTS i AIS).

W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono prace rozbiórkowe, zmodernizowano obiekty istniejące, a także wybudowano nowe obiekty, m.in. wiatę na pławy o powierzchni ok. 1700 metrów kwadratowych i kubaturze ok. 13 tys. metrów sześciennych. Wykonano również remont basenu południowego, w którym stacjonuje część naszej floty. Cała zabudowa Bazy została scalona, zwiększono powierzchnie magazynowe i parkingowe oraz przeprowadzono kompleksowe zagospodarowanie całego terenu. Baza Oznakowania Nawigacyjnego zajmuje łącznie teren prawie 6,8 ha. Na jej terenie znajdują się budynki biurowe, budynki warsztatowe, hale pław, budynki magazynowe, garaże, trafostacje, parkingi, garaże, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających. Na co dzień pracuje tam ponad 100 osób.

Dla przypomnienia:

Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra


Projekt jest realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego ”Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Jego całkowita wartość wynosi ok. 1,9 mld złotych.
  Zakres projektu:
 • pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z jednoczesnym jego poszerzeniem do 100 m,
 • przebudowa skarp brzegowych,
 • pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków,
 • budowa dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim,
  wykonawca – belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv
 • modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie,
  wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD Sp. z o.o. ze Szczecina.

Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego