W 2023 roku zakończą się dwie duże inwestycje, realizowane przez Urząd przy współudziale środków unijnych, z perspektywy finansowej 2014-2020. „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Jego elementami są: przebudowa falochronów wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie, przebudowa dwóch postojowych nabrzeży rybackich i prace czerpalne w Trzebieży, przebudowa dwóch nabrzeży rybackich w Lubinie, rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2021 roku, a ich zakończenie jest planowane na II kwartał tego roku. Łączny koszt całego projektu to ok. 45,5 mln złotych. Drugi projekt - „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie” jest realizowany z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Jego elementami są: nowa opaska brzegowa, modernizacja istniejącej opaski z gwiazdobloków, nowy system ostróg brzegowych i sztuczne zasilanie brzegu w Mielnie, a także dwie nowe opaski brzegowe w Kołobrzegu i w Pleśnej. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2021 roku i potrwają do końca lutego tego roku. Koszt całego projektu to 54 mln zł.

W ramach funkcjonującego już od kilku lat programu wieloletniego „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028” w grudniu ubiegłego roku został ogłoszony przetarg na wykonywanie przez najbliższe trzy lata robót czerpalnych na torze wodnym Świnoujście – Szczecin i torach podejściowych do Świnoujścia. Szacowana kwota, przeznaczona na ten cel, to ok. 55 mln złotych. Dzięki środkom z programu, oprócz prac pogłębiarskich na głównych szlakach wodnych, wykonamy w tym roku także m.in. prace konserwacyjne na polach refulacyjnych, prace remontowe oznakowania nawigacyjnego i naszych budowli hydrotechnicznych. Kwota, przeznaczona w programie na realizację zadań w roku 2023, to ok. 28 mln złotych. Z kolei zadania, które w 2023 roku będziemy realizować z wieloletniego „Programu Ochrony Brzegów Morskich” to m.in.: przebudowa grupy dziesięciu ostróg brzegowych w Kołobrzegu, sztuczne zasilanie ok. 600-metrowego odcinka brzegu w Pogorzelicy, sztuczne zasilanie ok. 600-metrowego odcinka brzegu w Jarosławcu oraz coroczne skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych UMS, łącznie na długości ok. 444 km. W tym roku środki finansowe z programu to ponad 17 mln złotych.

Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wspierającym eko-inwestycje, zrealizujemy w tym roku dwa zadania: przyłączenie oznakowania nawigacyjnego w portach Trzebież i Stepnica do systemu SBMS (Smart Buoy Management System) oraz wymianę elementów zasilania na pławach Mobilis LB1800. Pierwsze z nich to doposażenie 10 znaków nawigacyjnych w specjalne przekaźniki, pozwalające na sterowanie i przekazywanie informacji o ich stanie do funkcjonującego sytemu monitorowania oznakowania nawigacyjnego, a także postawienie na wyspie Chełminek dodatkowej stacji bazowej, uzupełniającej istniejący już łańcuch stacji. Drugie zadanie to zakup nowych akumulatorów i paneli fotowoltaicznych dla 9 pław, znajdujących się na torze wodnym Świnoujście-Szczecin. Szczeciński WFOŚiGW przekazał nam na realizację tych zadań łącznie 570 tys. złotych.

Plany na 2023 rok Plany na 2023 rok Plany na 2023 rok