Kapitan Portu Szczecin informuje:

Wprowadzony zostaje jednokierunkowy ruch jednostek na odcinku Odry Zachodniej

od Trasy Zamkowej do południowego krańca Wyspy Bielawa

od dnia 25 maja 2023 r. godzina 08:00

do dnia 28 maja 2023 r. godzina 13:00

Dla żeglugi dostępny będzie wyłącznie pas ruchu po zachodniej stronie rzeki.

Ponadto żegluga zostaje wstrzymana na odcinku Odry Zachodniej

od Trasy Zamkowej do południowego krańca Wyspy Bielawa

od dnia 27 maja 2023 r. godzina 22:00

do dnia 27 maja 2023 r. godzina 23:30

Pełny komunikat dostępny jest w zakładce "Bezpieczeństwo Morskie --> Warunki żeglugi"