Zakończyła się modernizacja falochronu zachodniego w Mrzeżynie, inwestycja Urzędu Morskiego w Szczecinie, zrealizowana w ramach projektu UE „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

W ramach przebudowy mrzeżyńskiego falochronu zachodniego podniesiono jego rzędną do wysokości określonych na podstawie analizy warunków falowych, wykonano remont nadbudowy i parapetu, wykonano uszczelnienie w postaci palisady ze stalowych ścianek szczelnych i pali stalowych, uzupełniono narzut kamienny od strony zewnętrznej, wykonano nową instalację elektryczną, zasilającą światło nawigacyjne oraz oświetlenie falochronu, a także wyposażono obiekt w barierki ochronne wzdłuż krawędzi falochronu, od strony kanału portowego. Od strony kanału wykonano również kierownicę dla jednostek pływających (konstrukcja hydrotechniczna, ukierunkowująca ruch statków), wyposażoną w odpowiednie oświetlenie nawigacyjne. Na odcinku głowicowym obiekt wyposażono w pachoły cumownicze o nośności 15 ton i belki odbojowe. Podstawowe parametry falochronu nie uległy zmianie, poza niezbędnymi, koniecznymi korektami, wynikającymi z potrzeb konstrukcyjnych. Falochron wschodni, który oddaliśmy do użytku w kwietniu ubiegłego roku, ma długość 138,5 m, a falochron zachodni – 316 m. Wykonawcą robót przy przebudowie obydwu falochronów była firma PHU Hydrobud z Ustronia Morskiego, za łączną kwotę prawie 26 mln złotych. Koszt przebudowy falochronu zachodniego to ponad 17 mln złotych.
   Projekt „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” jest realizowany przez Urząd Morski w Szczecinie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Jego elementami są: przebudowa falochronów (zachodniego i wschodniego) wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych i prace czerpalne w Trzebieży, przebudowa nabrzeża Południowego i nabrzeża Postojowego w Lubinie oraz rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu. Łączny koszt całego projektu to ok. 45,5 mln złotych. Aktualnie toczą się jeszcze prace, związane z przebudową nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w porcie morskim w Lubinie, wszystkie pozostałe zadania zostały już zrealizowane. Zakończenie całego projektu nastąpi w trzecim kwartale 2023 roku.

Falochron zachodni w Mrzeżynie Falochron zachodni w Mrzeżynie Falochron zachodni w Mrzeżynie